Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geir Martin Larsen
Juridisk navn:  Geir Martin Larsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37094787
Bjørkeveien 4 Bjørkeveien 4 Fax:
4823 Nedenes 4823 Nedenes
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 862622332
Aksjekapital: 11 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
29.17%
Resultat  
  
38.78%
Egenkapital  
  
116.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 248.000 192.000 146.000 117.000 106.000
Resultat: 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Egenkapital: 39.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Regnskap for  Geir Martin Larsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 248.000 192.000 146.000 117.000 106.000
Driftskostnader -44.000 -45.000 -30.000 -27.000 -20.000
Driftsresultat 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Sum eiendeler 49.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Sum egenkapital 39.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 3.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 248.000 192.000 146.000 117.000 106.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 248.000 192.000 146.000 117.000 106.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -45.000 -30.000 -27.000 -20.000
Driftskostnader -44.000 -45.000 -30.000 -27.000 -20.000
Driftsresultat 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 147.000 116.000 90.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 9.000 30.000 19.000 26.000
Andre fordringer 21.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Sum eiendeler 49.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Sum egenkapital 39.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 1.000 3.000 6.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 3.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 19.000 30.000 19.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 18.000 27.000 13.000 21.000
Likviditetsgrad 1 5.4 1 1 3.2 5.2
Likviditetsgrad 2 5.4 1 1 3.2 5.3
Soliditet 81.3 94.7 9 68.4 80.8
Resultatgrad 82.3 76.6 79.5 76.9 81.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 4 773.7 386.7 473.7 330.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex