Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geir Pedersen Service
Juridisk navn:  Geir Pedersen Service
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 914991641
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/2015
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Kontor Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
70%
Resultat  
  
-160.98%
Egenkapital  
  
-83.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 255.000 150.000
Resultat: -25.000 41.000
Egenkapital: 5.000 30.000
Regnskap for  Geir Pedersen Service
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 255.000 150.000
Driftskostnader -279.000 -104.000
Driftsresultat -25.000 46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -5.000
Finans 0 -5.000
Resultat før skatt -25.000 41.000
Skattekostnad 0 -11.000
Årsresultat -25.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 151.000
Sum omløpsmidler 44.000 47.000
Sum eiendeler 181.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 30.000
Sum egenkapital 5.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 255.000 150.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 255.000 150.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -164.000 0
Avskrivning -36.000 -40.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -64.000
Driftskostnader -279.000 -104.000
Driftsresultat -25.000 46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -5.000
Finans 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -25.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 137.000 151.000
Sum varige driftsmidler 137.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 137.000 151.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 39.000
Andre fordringer 4.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 40.000 7.000
Sum omløpsmidler 44.000 47.000
Sum eiendeler 181.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 30.000
Sum egenkapital 5.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 129.000
Leverandørgjeld 6.000 15.000
Betalbar skatt 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3
Soliditet 2.7 15.2
Resultatgrad -9.8 30.7
Rentedekningsgrad 9.2
Gjeldsgrad 35.4 5.6
Total kapitalrentabilitet -13.7 23.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex