Gelburner Norge AS
Juridisk navn:  Gelburner Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90015268
Grimstadvegen 595 Grimstadvegen 595 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990892202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.58%
Resultat  
  
-43.55%
Egenkapital  
  
31.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 457.000 276.000 0 0 2.000
Resultat: 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Egenkapital: -155.000 -225.000 -349.000 -345.000 -334.000
Regnskap for  Gelburner Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 457.000 276.000 0 0 2.000
Driftskostnader -387.000 -152.000 -5.000 -11.000 -1.000
Driftsresultat 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 88.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 36.000 69.000 0 0 3.000
Sum eiendeler 104.000 157.000 0 0 3.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -325.000 -449.000 -445.000 -434.000
Sum egenkapital -155.000 -225.000 -349.000 -345.000 -334.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 381.000 349.000 345.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 156.000 0 0 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 457.000 276.000 0 0 2.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 457.000 276.000 0 0 2.000
Varekostnad -20.000 -12.000 0 0 0
Lønninger -114.000 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -12.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -233.000 -128.000 -5.000 -11.000 -1.000
Driftskostnader -387.000 -152.000 -5.000 -11.000 -1.000
Driftsresultat 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 124.000 -5.000 -11.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 88.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 68.000 88.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 88.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 17.000 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 52.000 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 36.000 69.000 0 0 3.000
Sum eiendeler 104.000 157.000 0 0 3.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -325.000 -449.000 -445.000 -434.000
Sum egenkapital -155.000 -225.000 -349.000 -345.000 -334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 -9.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 390.000 349.000 345.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 381.000 349.000 345.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 156.000 0 0 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 -312.000 -349.000 -345.000 -334.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0.1 0.1
Soliditet -144.2 -11133.3
Resultatgrad 15.3 44.9 50.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 67.3 79.5 33.3
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex