General Standard AS
Juridisk navn:  General Standard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97014006
c/o Christian Willumsen Føreidveien 43 c/o Christian Willumsen Føreidveien 43 Fax: 38189001
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992633654
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
43.75%
Egenkapital  
  
15.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 598.000 416.000 388.000 388.000 538.000
Egenkapital: 722.000 627.000 713.000 702.000 691.000
Regnskap for  General Standard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 604.000 423.000 395.000 395.000 544.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 604.000 423.000 395.000 395.000 544.000
Resultat før skatt 598.000 416.000 388.000 388.000 538.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -5.000
Årsresultat 595.000 414.000 386.000 386.000 533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Sum omløpsmidler 853.000 757.000 718.000 708.000 950.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.129.000 1.090.000 1.080.000 1.322.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 178.000 264.000 253.000 242.000
Sum egenkapital 722.000 627.000 713.000 702.000 691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 503.000 502.000 377.000 377.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.129.000 1.090.000 1.079.000 1.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 604.000 423.000 395.000 395.000 544.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 604.000 423.000 395.000 395.000 544.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -375.000 -375.000 -625.000
Årsresultat 595.000 414.000 386.000 386.000 533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Sum anleggsmidler 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 601.000 420.000 390.000 390.000 526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 252.000 337.000 328.000 318.000 424.000
Sum omløpsmidler 853.000 757.000 718.000 708.000 950.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.129.000 1.090.000 1.080.000 1.322.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 178.000 264.000 253.000 242.000
Sum egenkapital 722.000 627.000 713.000 702.000 691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -375.000 -375.000 -625.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 503.000 502.000 377.000 377.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.129.000 1.090.000 1.079.000 1.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 255.000 341.000 331.000 320.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.9 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.9 1.9 1.6
Soliditet 58.9 55.5 65.4 65.1 52.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.5 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 48.8 36.8 35.6 3 40.7
Signatur
06.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
WILLUMSEN CHRISTIAN
Prokurister
06.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
PROKURA
WILLUMSEN CHRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex