Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Genisys As
Juridisk navn:  Genisys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fredheimveien 12 Fredheimveien 12 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 916697961
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2100%
Egenkapital  
  
-165.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 0 0
Resultat: -154.000 -7.000
Egenkapital: -61.000 93.000
Regnskap for  Genisys As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -151.000 -6.000
Driftsresultat -152.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Resultat før skatt -154.000 -7.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -154.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 186.000
Sum omløpsmidler 8.000 10.000
Sum eiendeler 45.000 196.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -7.000
Sum egenkapital -61.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -148.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -6.000
Driftskostnader -151.000 -6.000
Driftsresultat -152.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -154.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 186.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 186.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 10.000
Sum omløpsmidler 8.000 10.000
Sum eiendeler 45.000 196.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -7.000
Sum egenkapital -61.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -92.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet -135.6 47.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -337.8 -3.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex