Genius Invest AS
Juridisk navn:  Genius Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67157440
Granåsen 2 Granåsen 2 Fax: 67157439
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 975828255
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 10/2/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.55%
Resultat  
  
-22.41%
Egenkapital  
  
7.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.608.000 5.416.000 0 0 0
Resultat: 5.491.000 7.077.000 1.512.000 -599.000 1.493.000
Egenkapital: 43.472.000 40.398.000 31.680.000 31.076.000 33.189.000
Regnskap for  Genius Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.608.000 5.416.000 0 0 0
Driftskostnader -299.000 -75.000 -16.000 -30.000 -25.000
Driftsresultat 5.309.000 5.341.000 -16.000 -30.000 -25.000
Finansinntekter 183.000 1.737.000 1.529.000 1.931.000 1.519.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -2.501.000 0
Finans 181.000 1.736.000 1.528.000 -570.000 1.519.000
Resultat før skatt 5.491.000 7.077.000 1.512.000 -599.000 1.493.000
Skattekostnad -36.000 -483.000 -408.000 -513.000 -418.000
Årsresultat 5.454.000 6.594.000 1.104.000 -1.113.000 1.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.598.000 13.176.000 29.138.000 28.137.000 22.513.000
Sum omløpsmidler 32.910.000 30.705.000 3.450.000 4.452.000 11.284.000
Sum eiendeler 45.508.000 43.881.000 32.588.000 32.589.000 33.797.000
Sum opptjent egenkapital 38.248.000 35.174.000 31.579.000 30.976.000 33.088.000
Sum egenkapital 43.472.000 40.398.000 31.680.000 31.076.000 33.189.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.036.000 3.483.000 908.000 1.513.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 45.508.000 43.881.000 32.588.000 32.590.000 33.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.608.000 5.416.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.608.000 5.416.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -75.000 -16.000 -30.000 -25.000
Driftskostnader -299.000 -75.000 -16.000 -30.000 -25.000
Driftsresultat 5.309.000 5.341.000 -16.000 -30.000 -25.000
Finansinntekter 183.000 1.737.000 1.529.000 1.931.000 1.519.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -2.501.000 0
Finans 181.000 1.736.000 1.528.000 -570.000 1.519.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -500.000 -1.000.000 0
Årsresultat 5.454.000 6.594.000 1.104.000 -1.113.000 1.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.783.000 5.783.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.783.000 5.783.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.815.000 7.393.000 29.138.000 28.137.000 22.513.000
Sum anleggsmidler 12.598.000 13.176.000 29.138.000 28.137.000 22.513.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 370.000 750.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.910.000 30.335.000 2.700.000 4.452.000 11.284.000
Sum omløpsmidler 32.910.000 30.705.000 3.450.000 4.452.000 11.284.000
Sum eiendeler 45.508.000 43.881.000 32.588.000 32.589.000 33.797.000
Sum opptjent egenkapital 38.248.000 35.174.000 31.579.000 30.976.000 33.088.000
Sum egenkapital 43.472.000 40.398.000 31.680.000 31.076.000 33.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 36.000 483.000 408.000 513.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.036.000 3.483.000 908.000 1.513.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 45.508.000 43.881.000 32.588.000 32.590.000 33.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.874.000 27.222.000 2.542.000 2.939.000 10.676.000
Likviditetsgrad 1 16.2 8.8 3.8 2.9 18.6
Likviditetsgrad 2 16.2 8.8 3.8 3.0 18.6
Soliditet 95.5 92.1 97.2 95.4 98.2
Resultatgrad 94.7 98.6
Rentedekningsgrad 2654.5 5 1513.0 0.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.1 16.1 4.6 5.8 4.4
Signatur
08.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex