Geologin As
Juridisk navn:  Geologin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Silt Norge As Seiersten Sentrum 3 C/O Merisma As St. Olavs Gate 25 Fax:
1443 Drøbak 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917670447
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/3/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.36%
Resultat  
  
-104.77%
Egenkapital  
  
-82.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 616.000 5.792.000 6.111.000 1.009.000
Resultat: -49.000 1.028.000 1.450.000 588.000
Egenkapital: 144.000 824.000 452.000 453.000
Regnskap for  Geologin As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 616.000 5.792.000 6.111.000 1.009.000
Driftskostnader -681.000 -4.733.000 -4.727.000 -423.000
Driftsresultat -65.000 1.059.000 1.384.000 586.000
Finansinntekter 47.000 60.000 113.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -92.000 -47.000 -2.000
Finans 16.000 -32.000 66.000 1.000
Resultat før skatt -49.000 1.028.000 1.450.000 588.000
Skattekostnad 9.000 -236.000 -361.000 -144.000
Årsresultat -40.000 792.000 1.089.000 444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 144.000 2.150.000 3.147.000 1.032.000
Sum eiendeler 144.000 2.200.000 3.197.000 1.082.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 814.000 442.000 444.000
Sum egenkapital 144.000 824.000 452.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.367.000 2.745.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 2.200.000 3.197.000 1.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 616.000 5.792.000 6.111.000 1.009.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 616.000 5.792.000 6.111.000 1.009.000
Varekostnad 0 -680.000 -258.000 0
Lønninger -297.000 -2.204.000 -1.768.000 -236.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -384.000 -1.849.000 -2.701.000 -187.000
Driftskostnader -681.000 -4.733.000 -4.727.000 -423.000
Driftsresultat -65.000 1.059.000 1.384.000 586.000
Finansinntekter 47.000 60.000 113.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -92.000 -47.000 -2.000
Finans 16.000 -32.000 66.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.090.000 0
Årsresultat -40.000 792.000 1.089.000 444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.988.000 2.419.000 941.000
Andre fordringer 0 34.000 18.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 128.000 711.000 75.000
Sum omløpsmidler 144.000 2.150.000 3.147.000 1.032.000
Sum eiendeler 144.000 2.200.000 3.197.000 1.082.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 814.000 442.000 444.000
Sum egenkapital 144.000 824.000 452.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 11.000 0 216.000
Betalbar skatt 0 227.000 361.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 480.000 558.000 156.000
Utbytte 0 0 -1.090.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 649.000 735.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.367.000 2.745.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 2.200.000 3.197.000 1.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 783.000 402.000 403.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 0 1.6 1.1 1.6
Soliditet 1 37.5 14.1 41.9
Resultatgrad -10.6 18.3 22.6 58.1
Rentedekningsgrad -2.1 11.5 29.4 2
Gjeldsgrad 0 1.7 6.1 1.4
Total kapitalrentabilitet -12.5 50.9 46.8 54.4
Signatur
29.08.2017
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex