Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Georg Øye Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Georg Øye Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71660440
Svartvassvegen 2 Svartvassvegen 2 Fax: 71660415
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 968848275
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.59%
Resultat  
  
36.4%
Egenkapital  
  
-0.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.168.000 930.000 1.021.000 1.321.000 1.271.000
Resultat: 371.000 272.000 366.000 1.136.000 198.000
Egenkapital: 2.934.000 2.960.000 3.055.000 3.125.000 2.185.000
Regnskap for  Georg Øye Arkitektkontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.168.000 930.000 1.021.000 1.321.000 1.271.000
Driftskostnader -965.000 -882.000 -978.000 -977.000 -1.111.000
Driftsresultat 203.000 47.000 43.000 345.000 160.000
Finansinntekter 177.000 240.000 333.000 816.000 48.000
Finanskostnader -10.000 -15.000 -10.000 -25.000 -9.000
Finans 167.000 225.000 323.000 791.000 39.000
Resultat før skatt 371.000 272.000 366.000 1.136.000 198.000
Skattekostnad -47.000 -16.000 -86.000 -96.000 -53.000
Årsresultat 323.000 255.000 280.000 1.040.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.418.000 3.468.000 3.634.000 3.515.000 2.862.000
Sum omløpsmidler 168.000 97.000 236.000 82.000 68.000
Sum eiendeler 3.586.000 3.565.000 3.870.000 3.597.000 2.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.834.000 2.860.000 2.955.000 3.025.000 2.085.000
Sum egenkapital 2.934.000 2.960.000 3.055.000 3.125.000 2.185.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 650.000 604.000 815.000 472.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 3.586.000 3.564.000 3.870.000 3.597.000 2.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.168.000 930.000 1.021.000 1.321.000 1.271.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.168.000 930.000 1.021.000 1.321.000 1.271.000
Varekostnad -6.000 -18.000 -14.000 -58.000 -172.000
Lønninger -832.000 -737.000 -798.000 -793.000 -792.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -123.000 -163.000 -126.000 -147.000
Driftskostnader -965.000 -882.000 -978.000 -977.000 -1.111.000
Driftsresultat 203.000 47.000 43.000 345.000 160.000
Finansinntekter 177.000 240.000 333.000 816.000 48.000
Finanskostnader -10.000 -15.000 -10.000 -25.000 -9.000
Finans 167.000 225.000 323.000 791.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -350.000 -350.000 -100.000 0
Årsresultat 323.000 255.000 280.000 1.040.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 15.000 20.000 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 15.000 20.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.408.000 3.452.000 3.614.000 3.515.000 2.862.000
Sum anleggsmidler 3.418.000 3.468.000 3.634.000 3.515.000 2.862.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 155.000 38.000 15.000 0 67.000
Andre fordringer 13.000 59.000 220.000 81.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 168.000 97.000 236.000 82.000 68.000
Sum eiendeler 3.586.000 3.565.000 3.870.000 3.597.000 2.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.834.000 2.860.000 2.955.000 3.025.000 2.085.000
Sum egenkapital 2.934.000 2.960.000 3.055.000 3.125.000 2.185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 64.000 19.000 132.000 83.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 23.000 18.000 24.000 11.000
Betalbar skatt 45.000 16.000 86.000 96.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 106.000 134.000 73.000 76.000
Utbytte -350.000 -350.000 -350.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 91.000 96.000 95.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 650.000 604.000 815.000 472.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 3.586.000 3.564.000 3.870.000 3.597.000 2.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -482.000 -507.000 -579.000 -390.000 -677.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Soliditet 81.8 83.1 78.9 86.9 74.6
Resultatgrad 17.4 5.1 4.2 26.1 12.6
Rentedekningsgrad 20.3 3.1 4.3 13.8 23.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.6 8.1 9.7 32.3 7.1
Signatur
05.03.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex