Georg Helland AS
Juridisk navn:  Georg Helland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496915
Grønevikveien 5 Grønevikveien 5 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 957379214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berntsen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.11%
Egenkapital  
  
29.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 23.000
Resultat: 631.000 916.000 -36.000 -39.000 1.007.000
Egenkapital: 2.314.000 1.783.000 1.167.000 1.396.000 1.626.000
Regnskap for  Georg Helland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 23.000
Driftskostnader -52.000 -87.000 -41.000 -43.000 -32.000
Driftsresultat -52.000 -87.000 -41.000 -43.000 -9.000
Finansinntekter 683.000 1.002.000 4.000 4.000 1.016.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 683.000 1.002.000 4.000 4.000 1.016.000
Resultat før skatt 631.000 916.000 -36.000 -39.000 1.007.000
Skattekostnad 0 0 7.000 9.000 -9.000
Årsresultat 631.000 916.000 -29.000 -30.000 999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum omløpsmidler 2.061.000 1.583.000 867.000 1.104.000 1.386.000
Sum eiendeler 2.561.000 2.083.000 1.367.000 1.604.000 1.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.214.000 1.683.000 1.067.000 1.296.000 1.526.000
Sum egenkapital 2.314.000 1.783.000 1.167.000 1.396.000 1.626.000
Sum langsiktig gjeld 147.000 0 0 7.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 300.000 200.000 200.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 2.561.000 2.083.000 1.367.000 1.603.000 1.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 9.000
Andre inntekter 0 0 0 0 14.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 23.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -87.000 -41.000 -43.000 -32.000
Driftskostnader -52.000 -87.000 -41.000 -43.000 -32.000
Driftsresultat -52.000 -87.000 -41.000 -43.000 -9.000
Finansinntekter 683.000 1.002.000 4.000 4.000 1.016.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 683.000 1.002.000 4.000 4.000 1.016.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -300.000 -200.000 -200.000 -1.200.000
Årsresultat 631.000 916.000 -29.000 -30.000 999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Varebeholdning 0 0 52.000 52.000 52.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 29.000 43.000 43.000 53.000 299.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.032.000 1.540.000 772.000 999.000 1.034.000
Sum omløpsmidler 2.061.000 1.583.000 867.000 1.104.000 1.386.000
Sum eiendeler 2.561.000 2.083.000 1.367.000 1.604.000 1.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.214.000 1.683.000 1.067.000 1.296.000 1.526.000
Sum egenkapital 2.314.000 1.783.000 1.167.000 1.396.000 1.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 147.000 0 0 7.000 17.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 28.000
Utbytte -100.000 -300.000 -200.000 -200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 300.000 200.000 200.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 2.561.000 2.083.000 1.367.000 1.603.000 1.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.961.000 1.283.000 667.000 904.000 1.143.000
Likviditetsgrad 1 20.6 5.3 4.3 5.5 5.7
Likviditetsgrad 2 20.6 5.3 4.1 5.3 5.5
Soliditet 90.4 85.6 85.4 87.1 86.2
Resultatgrad -39.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 24.6 43.9 -2.7 -2.4 53.4
Signatur
24.11.2011
DET SAMLEDE STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex