Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geoturisme Akkarvik AS
Juridisk navn:  Geoturisme Akkarvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90828346
Hammerenveien 245 Akkarvik Fax:
1923 Sørum 9190 Akkarvik
Fylke: Kommune:
Troms Skjervøy
Org.nr: 993322822
Aksjekapital: 108.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ormstad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.74%
Resultat  
  
-147.76%
Egenkapital  
  
-37.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.000 172.000 135.000 89.000 6.000
Resultat: -32.000 67.000 27.000 39.000 -28.000
Egenkapital: -117.000 -85.000 -152.000 -179.000 -218.000
Regnskap for  Geoturisme Akkarvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.000 172.000 135.000 89.000 6.000
Driftskostnader -86.000 -107.000 -104.000 -45.000 -26.000
Driftsresultat -46.000 65.000 31.000 44.000 -20.000
Finansinntekter 14.000 3.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -8.000
Finans 14.000 3.000 -4.000 -5.000 -8.000
Resultat før skatt -32.000 67.000 27.000 39.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 67.000 27.000 39.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 519.000 519.000 519.000 449.000 449.000
Sum omløpsmidler 135.000 131.000 279.000 346.000 5.000
Sum eiendeler 654.000 650.000 798.000 795.000 454.000
Sum opptjent egenkapital -225.000 -193.000 -261.000 -288.000 -326.000
Sum egenkapital -117.000 -85.000 -152.000 -179.000 -218.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 772.000 735.000 951.000 974.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000 650.000 798.000 794.000 454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 172.000 135.000 89.000 1.000
Andre inntekter 0 0 0 0 5.000
Driftsinntekter 40.000 172.000 135.000 89.000 6.000
Varekostnad 0 -2.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 -6.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -105.000 -97.000 -39.000 -26.000
Driftskostnader -86.000 -107.000 -104.000 -45.000 -26.000
Driftsresultat -46.000 65.000 31.000 44.000 -20.000
Finansinntekter 14.000 3.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -8.000
Finans 14.000 3.000 -4.000 -5.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 67.000 27.000 39.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 519.000 519.000 519.000 449.000 449.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 519.000 519.000 519.000 449.000 449.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 519.000 519.000 519.000 449.000 449.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 45.000 228.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 130.000 234.000 118.000 5.000
Sum omløpsmidler 135.000 131.000 279.000 346.000 5.000
Sum eiendeler 654.000 650.000 798.000 795.000 454.000
Sum opptjent egenkapital -225.000 -193.000 -261.000 -288.000 -326.000
Sum egenkapital -117.000 -85.000 -152.000 -179.000 -218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 169.000 225.000 280.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 735.000 566.000 725.000 694.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 735.000 951.000 974.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000 650.000 798.000 794.000 454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -637.000 -604.000 -672.000 -628.000 -667.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1
Soliditet -17.9 -13.1 -22.5 -48.0
Resultatgrad 37.8 2 49.4 -333.3
Rentedekningsgrad 7.8 7.5 -2.5
Gjeldsgrad -6.6 -8.6 -6.3 -5.4 -3.1
Total kapitalrentabilitet -4.9 10.5 3.9 5.7 -4.4
Signatur
06.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex