Gera Eiendom As
Juridisk navn:  Gera Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernhusvegen 20 Kvernhusvegen 20 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921701446
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -14.000
Egenkapital: 136.000
Regnskap for  Gera Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -14.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000
Sum omløpsmidler 1.524.000
Sum eiendeler 1.577.000
Sum opptjent egenkapital -14.000
Sum egenkapital 136.000
Sum langsiktig gjeld 1.436.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 53.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 53.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.400.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 124.000
Sum omløpsmidler 1.524.000
Sum eiendeler 1.577.000
Sum opptjent egenkapital -14.000
Sum egenkapital 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.436.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.520.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3
Soliditet 8.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.6
Total kapitalrentabilitet -0.9
Signatur
13.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex