Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gersemi As
Juridisk navn:  Gersemi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Holsviks vei 20 Prost Holsviks vei 20 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916564163
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
412.28%
Egenkapital  
  
711.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 0 0
Resultat: 178.000 -57.000
Egenkapital: 165.000 -27.000
Regnskap for  Gersemi As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -103.000 -79.000
Driftsresultat -103.000 -79.000
Finansinntekter 321.000 31.000
Finanskostnader -39.000 -10.000
Finans 282.000 21.000
Resultat før skatt 178.000 -57.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 178.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 0
Sum omløpsmidler 2.611.000 2.319.000
Sum eiendeler 2.625.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -57.000
Sum egenkapital 165.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 2.461.000 2.346.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.626.000 2.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -79.000
Driftskostnader -103.000 -79.000
Driftsresultat -103.000 -79.000
Finansinntekter 321.000 31.000
Finanskostnader -39.000 -10.000
Finans 282.000 21.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 178.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 1.728.000 0
Kasse, bank 883.000 2.319.000
Sum omløpsmidler 2.611.000 2.319.000
Sum eiendeler 2.625.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -57.000
Sum egenkapital 165.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.461.000 2.346.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.626.000 2.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.611.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 6.3 -1.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.6 -7.9
Gjeldsgrad 14.9 -86.9
Total kapitalrentabilitet 8.3 -2.1
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex