Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ges Technology As
Juridisk navn:  Ges Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99288838
Ytre Steinset Ytre Steinset Fax:
6966 Guddal 6966 Guddal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 915514634
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Sogn & Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-12.5%
Egenkapital  
  
-3.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -8.000 -12.000 -5.000
Egenkapital: 257.000 266.000 274.000 287.000
Regnskap for  Ges Technology As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -8.000 -13.000 -5.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -13.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -8.000 -12.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -8.000 -12.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum eiendeler 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -26.000 -18.000 -5.000
Sum egenkapital 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 257.000 266.000 274.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -13.000 -5.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -13.000 -5.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -13.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -8.000 -12.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum omløpsmidler 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum eiendeler 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -26.000 -18.000 -5.000
Sum egenkapital 257.000 266.000 274.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 257.000 266.000 274.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 266.000 274.000 287.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.5 -4.7 -1.7
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex