Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gestaltakademiet As
Juridisk navn:  Gestaltakademiet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41249009
Torridalsveien 230 Torridalsveien 230 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 917533709
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.85%
Resultat  
  
237.5%
Egenkapital  
  
35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.225.000 823.000 328.000 328.000
Resultat: 54.000 16.000 155.000 155.000
Egenkapital: 162.000 120.000 158.000 158.000
Regnskap for  Gestaltakademiet As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.225.000 823.000 328.000 328.000
Driftskostnader -1.171.000 -806.000 -172.000 -172.000
Driftsresultat 54.000 16.000 155.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 54.000 16.000 155.000 155.000
Skattekostnad -12.000 -4.000 -39.000 -39.000
Årsresultat 41.000 12.000 116.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 0 0
Sum omløpsmidler 115.000 111.000 200.000 200.000
Sum eiendeler 128.000 124.000 200.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 78.000 116.000 116.000
Sum egenkapital 162.000 120.000 158.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -34.000 4.000 41.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 124.000 199.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.181.000 801.000 328.000 328.000
Andre inntekter 44.000 22.000 0 0
Driftsinntekter 1.225.000 823.000 328.000 328.000
Varekostnad -830.000 -584.000 -148.000 -148.000
Lønninger 0 -17.000 0 0
Avskrivning 0 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -203.000 -24.000 -24.000
Driftskostnader -1.171.000 -806.000 -172.000 -172.000
Driftsresultat 54.000 16.000 155.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 0
Årsresultat 41.000 12.000 116.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 13.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 74.000 21.000 11.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 90.000 188.000 188.000
Sum omløpsmidler 115.000 111.000 200.000 200.000
Sum eiendeler 128.000 124.000 200.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 78.000 116.000 116.000
Sum egenkapital 162.000 120.000 158.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld -46.000 0 0 0
Betalbar skatt 12.000 4.000 39.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld -34.000 4.000 41.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 124.000 199.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 107.000 159.000 159.000
Likviditetsgrad 1 -3.4 27.8 4.9 4.9
Likviditetsgrad 2 -3.4 27.8 4.9 4.9
Soliditet 125.6 96.8 79.4 79.4
Resultatgrad 4.4 1.9 47.3 47.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.2 0 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 41.9 12.9 77.9 77.9
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex