Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gevingåsen AS
Juridisk navn:  Gevingåsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Håvard Skogstad O.J. Aalmos Veg 23B Wessels Veg 90 Fax:
7023 Trondheim 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 985260516
Aksjekapital: 360.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.41%
Egenkapital  
  
-57.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -409.000 -437.000 -441.000 -454.000 -485.000
Egenkapital: 372.000 880.000 549.000 923.000 1.332.000
Regnskap for  Gevingåsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -31.000 -26.000 -24.000 -89.000
Driftsresultat -43.000 -31.000 -26.000 -24.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -366.000 -406.000 -414.000 -431.000 -396.000
Finans -366.000 -406.000 -414.000 -431.000 -396.000
Resultat før skatt -409.000 -437.000 -441.000 -454.000 -485.000
Skattekostnad 94.000 66.000 67.000 45.000 131.000
Årsresultat -315.000 -370.000 -374.000 -409.000 -354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000 10.312.000 10.467.000 10.400.000 10.355.000
Sum omløpsmidler 15.212.000 970.000 86.000 79.000 230.000
Sum eiendeler 15.483.000 11.282.000 10.553.000 10.479.000 10.585.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 332.000 0 0 0
Sum egenkapital 372.000 880.000 549.000 923.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 10.149.000 10.371.000 9.972.000 9.526.000 9.190.000
Sum kortsiktig gjeld 4.962.000 30.000 32.000 30.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 15.483.000 11.282.000 10.553.000 10.479.000 10.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -57.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -31.000 -26.000 -24.000 -32.000
Driftskostnader -43.000 -31.000 -26.000 -24.000 -89.000
Driftsresultat -43.000 -31.000 -26.000 -24.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -366.000 -406.000 -414.000 -431.000 -396.000
Finans -366.000 -406.000 -414.000 -431.000 -396.000
Konsernbidrag 3.266.000 702.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -315.000 -370.000 -374.000 -409.000 -354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 882.000 1.037.000 970.000 925.000
Fast eiendom 0 9.430.000 9.430.000 9.430.000 9.430.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 9.430.000 9.430.000 9.430.000 9.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 271.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 271.000 10.312.000 10.467.000 10.400.000 10.355.000
Varebeholdning 10.913.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 -1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 48.000 85.000 79.000 230.000
Sum omløpsmidler 15.212.000 970.000 86.000 79.000 230.000
Sum eiendeler 15.483.000 11.282.000 10.553.000 10.479.000 10.585.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 332.000 0 0 0
Sum egenkapital 372.000 880.000 549.000 923.000 1.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.460.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.149.000 10.371.000 9.972.000 9.526.000 9.190.000
Leverandørgjeld 1.502.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 30.000 32.000 30.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 4.962.000 30.000 32.000 30.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 15.483.000 11.282.000 10.553.000 10.479.000 10.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.250.000 940.000 54.000 49.000 167.000
Likviditetsgrad 1 3.1 32.3 2.7 2.6 3.7
Likviditetsgrad 2 0.9 32.3 2.7 2.7 3.7
Soliditet 2.4 7.8 5.2 8.8 12.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 40.6 11.8 18.2 10.4 6.9
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.8
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex