Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gevingåsen Auto As
Juridisk navn:  Gevingåsen Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gevingåsen Gevingåsen Fax:
7517 Hell 7517 Hell
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 913786475
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.12%
Resultat  
  
-54.9%
Egenkapital  
  
15.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 833.000 800.000 612.000 740.000 128.000
Resultat: 46.000 102.000 91.000 59.000 87.000
Egenkapital: 254.000 219.000 141.000 73.000 30.000
Regnskap for  Gevingåsen Auto As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 833.000 800.000 612.000 740.000 128.000
Driftskostnader -785.000 -698.000 -521.000 -681.000 -41.000
Driftsresultat 47.000 102.000 91.000 59.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 46.000 102.000 91.000 59.000 87.000
Skattekostnad -11.000 -24.000 -23.000 -16.000 -21.000
Årsresultat 35.000 78.000 68.000 43.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 60.000 50.000 28.000 0
Sum omløpsmidler 355.000 475.000 363.000 311.000 132.000
Sum eiendeler 504.000 535.000 413.000 339.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 189.000 111.000 43.000 0
Sum egenkapital 254.000 219.000 141.000 73.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 314.000 270.000 265.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 535.000 413.000 339.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 833.000 800.000 612.000 740.000 128.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 833.000 800.000 612.000 740.000 128.000
Varekostnad -47.000 -33.000 -10.000 -66.000 -38.000
Lønninger -606.000 -510.000 -422.000 -543.000 0
Avskrivning -31.000 -14.000 -8.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -141.000 -81.000 -66.000 -3.000
Driftskostnader -785.000 -698.000 -521.000 -681.000 -41.000
Driftsresultat 47.000 102.000 91.000 59.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -58.000
Årsresultat 35.000 78.000 68.000 43.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 60.000 50.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 149.000 60.000 50.000 28.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 149.000 60.000 50.000 28.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 54.000 25.000 44.000 0
Andre fordringer 3.000 0 0 25.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 421.000 338.000 242.000 129.000
Sum omløpsmidler 355.000 475.000 363.000 311.000 132.000
Sum eiendeler 504.000 535.000 413.000 339.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 189.000 111.000 43.000 0
Sum egenkapital 254.000 219.000 141.000 73.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 2.000 1.000 0
Leverandørgjeld 1.000 -1.000 4.000 0 1.000
Betalbar skatt 10.000 25.000 22.000 15.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 169.000 204.000 167.000 192.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 -58.000
Annen kortsiktig gjeld 67.000 87.000 78.000 58.000 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 314.000 270.000 265.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 535.000 413.000 339.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 161.000 93.000 46.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3
Soliditet 50.3 40.9 34.1 21.5 22.7
Resultatgrad 5.6 12.8 14.9 8.0 68.0
Rentedekningsgrad 4 9
Gjeldsgrad 1 1.4 1.9 3.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 9.3 19.1 2 17.4 65.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex