Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gevingåsen Invest As
Juridisk navn:  Gevingåsen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
O.J. Aalmos Veg 23B O.J. Aalmos Veg 23B Fax:
7023 Trondheim 7023 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918842632
Aksjekapital: 8.030.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4655.56%
Egenkapital  
  
-30.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -428.000 -9.000
Egenkapital: 16.000 23.000
Regnskap for  Gevingåsen Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -7.000 -9.000
Driftsresultat -7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -421.000 0
Finans -421.000 0
Resultat før skatt -428.000 -9.000
Skattekostnad 98.000 2.000
Årsresultat -330.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.051.000 30.292.000
Sum omløpsmidler 2.373.000 1.970.000
Sum eiendeler 32.424.000 32.262.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 32.406.000 32.239.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 32.424.000 32.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -9.000
Driftskostnader -7.000 -9.000
Driftsresultat -7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -421.000 0
Finans -421.000 0
Konsernbidrag 323.000 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -330.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.047.000 30.289.000
Sum anleggsmidler 30.051.000 30.292.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 21.000
Sum omløpsmidler 2.373.000 1.970.000
Sum eiendeler 32.424.000 32.262.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.406.000 32.239.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 32.424.000 32.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.371.000 1.970.000
Likviditetsgrad 1 1186.5
Likviditetsgrad 2 1186.5 0
Soliditet 0 0.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 2025.5 1401.7
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
11.04.2017
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
SKOGSTAD HÅVARD
Prokurister
11.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
SKOGSTAD HÅVARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex