Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geving Boliger As
Juridisk navn:  Geving Boliger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Boks 133 Vikhovlia 1100 Fax:
7566 Vikhammer 7560 Vikhammer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 920173284
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Eva Huse Regnskap Og Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1076.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.910.000 0
Resultat: -226.000 0
Egenkapital: -205.000 21.000
Regnskap for  Geving Boliger As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.910.000 0
Driftskostnader -7.407.000 0
Driftsresultat 503.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -730.000 0
Finans -729.000 0
Resultat før skatt -226.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -226.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 21.721.000 13.530.000
Sum eiendeler 21.721.000 13.530.000
Sum opptjent egenkapital -226.000 0
Sum egenkapital -205.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 19.702.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.225.000 13.509.000
Sum gjeld og egenkapital 21.722.000 13.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.910.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 7.910.000 0
Varekostnad -7.150.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -257.000 0
Driftskostnader -7.407.000 0
Driftsresultat 503.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -730.000 0
Finans -729.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -226.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 19.791.000 13.500.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.930.000 30.000
Sum omløpsmidler 21.721.000 13.530.000
Sum eiendeler 21.721.000 13.530.000
Sum opptjent egenkapital -226.000 0
Sum egenkapital -205.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.702.000 0
Leverandørgjeld 1.632.000 13.500.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 2.225.000 13.509.000
Sum gjeld og egenkapital 21.722.000 13.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.496.000 21.000
Likviditetsgrad 1 9.8 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0
Soliditet -0.9 0.2
Resultatgrad 6.4
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad 643.3
Total kapitalrentabilitet 2.3 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex