Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gevingtoppen Bolig As
Juridisk navn:  Gevingtoppen Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sutterøygata 7 Sutterøygata 7 Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 914927072
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
201600%
Egenkapital  
  
323.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.485.000 0 0 0
Resultat: 2.015.000 -1.000 -4.000 -1.000
Egenkapital: 2.062.000 487.000 487.000 492.000
Regnskap for  Gevingtoppen Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.485.000 0 0 0
Driftskostnader -10.457.000 0 0 0
Driftsresultat 2.029.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans -14.000 -1.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt 2.015.000 -1.000 -4.000 -1.000
Skattekostnad -440.000 0 0 0
Årsresultat 1.575.000 -1.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.058.000 5.434.000 2.407.000 1.883.000
Sum eiendeler 7.058.000 5.434.000 2.407.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 -13.000 -13.000 -8.000
Sum egenkapital 2.062.000 487.000 487.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 1.078.000 1.100.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 3.870.000 820.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 7.058.000 5.435.000 2.407.000 1.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.485.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.485.000 0 0 0
Varekostnad -10.455.000 -1.821.000 -527.000 -1.873.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0 0 0
Driftskostnader -10.457.000 0 0 0
Driftsresultat 2.029.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans -14.000 -1.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.575.000 -1.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 7.000.000 4.222.000 2.400.000 1.873.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 1.213.000 7.000 9.000
Sum omløpsmidler 7.058.000 5.434.000 2.407.000 1.883.000
Sum eiendeler 7.058.000 5.434.000 2.407.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 -13.000 -13.000 -8.000
Sum egenkapital 2.062.000 487.000 487.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 440.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 851.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 1.078.000 1.100.000 1.100.000
Leverandørgjeld 384.000 1.470.000 20.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.400.000 2.400.000 800.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 3.870.000 820.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 7.058.000 5.435.000 2.407.000 1.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.423.000 1.564.000 1.587.000 1.592.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 2 6.5
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0 0.1
Soliditet 29.2 9 20.2 26.1
Resultatgrad 16.3
Rentedekningsgrad 144.9 0 0 0.0
Gjeldsgrad 2.4 10.2 3.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 28.7 0 0 0.0
Signatur
13.02.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex