Ghmi As
Juridisk navn:  Ghmi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høljarvegen 146 Høljarvegen 146 Fax:
5243 Fana 5243 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917847711
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
85%
Egenkapital  
  
-12.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -9.000 -60.000 -15.000
Egenkapital: -82.000 -73.000 -13.000
Regnskap for  Ghmi As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -15.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -50.000 0
Finans 0 -50.000 0
Resultat før skatt -9.000 -60.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -9.000 -60.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 0 20.000
Sum omløpsmidler 0 25.000 65.000
Sum eiendeler 18.000 25.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -103.000 -43.000
Sum egenkapital -82.000 -73.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 98.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 25.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -14.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -15.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -50.000 0
Finans 0 -50.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 -60.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 0 20.000
Sum anleggsmidler 18.000 0 20.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 30.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 35.000
Sum omløpsmidler 0 25.000 65.000
Sum eiendeler 18.000 25.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -103.000 -43.000
Sum egenkapital -82.000 -73.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 98.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 98.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 25.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 -73.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.7
Soliditet -455.6 - -15.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -7.5
Total kapitalrentabilitet - -18.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex