Gilborne Transport
Juridisk navn:  Gilborne Transport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91663214
Haukanes Haukanes Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 991327215
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/19/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-200%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007
Omsetning: 156.000 0
Resultat: -13.000 0
Egenkapital: -1.000 1.000
Regnskap for  Gilborne Transport
Resultat 2008 2007
Driftsinntekter 156.000 0
Driftskostnader -170.000 0
Driftsresultat -14.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -13.000 0
Skattekostnad 4.000 0
Årsresultat -10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0
Sum omløpsmidler 42.000 3.000
Sum eiendeler 46.000 3.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -1.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 156.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -70.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -100.000 0
Driftskostnader -170.000 0
Driftsresultat -14.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 4.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 17.000 1.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 25.000 2.000
Sum omløpsmidler 42.000 3.000
Sum eiendeler 46.000 3.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -1.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6
Soliditet -2.2 33.3
Resultatgrad -9.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -46.0 2.0
Total kapitalrentabilitet -28.9 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex