Gilja AS
Juridisk navn:  Gilja AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95934023
Helge Ingstads Gate 19 Helge Ingstads Gate 19 Fax:
3047 Drammen 3047 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 991443932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.76%
Resultat  
  
-1250%
Egenkapital  
  
-49.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.000 141.000 266.000 24.000 0
Resultat: -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Egenkapital: -245.000 -164.000 -158.000 -133.000 -87.000
Regnskap for  Gilja AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.000 141.000 266.000 24.000 0
Driftskostnader -118.000 -146.000 -290.000 -71.000 -15.000
Driftsresultat -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 11.000 17.000 26.000 37.000
Sum omløpsmidler 229.000 227.000 128.000 21.000 2.000
Sum eiendeler 234.000 238.000 145.000 47.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -345.000 -264.000 -258.000 -233.000 -187.000
Sum egenkapital -245.000 -164.000 -158.000 -133.000 -87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 480.000 402.000 303.000 181.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 238.000 145.000 48.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 25.000 125.000 24.000 0
Andre inntekter 35.000 115.000 140.000 0 0
Driftsinntekter 37.000 141.000 266.000 24.000 0
Varekostnad -30.000 -239.000 -131.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -9.000 -11.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -99.000 -150.000 -60.000 -6.000
Driftskostnader -118.000 -146.000 -290.000 -71.000 -15.000
Driftsresultat -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 -6.000 -25.000 -47.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 11.000 17.000 26.000 37.000
Sum varige driftsmidler 5.000 11.000 17.000 26.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 11.000 17.000 26.000 37.000
Varebeholdning 197.000 198.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 29.000 128.000 21.000 2.000
Sum omløpsmidler 229.000 227.000 128.000 21.000 2.000
Sum eiendeler 234.000 238.000 145.000 47.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -345.000 -264.000 -258.000 -233.000 -187.000
Sum egenkapital -245.000 -164.000 -158.000 -133.000 -87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 480.000 402.000 303.000 181.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 402.000 303.000 181.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 238.000 145.000 48.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -251.000 -175.000 -175.000 -160.000 -124.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.4 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1
Soliditet -104.3 -68.9 -277.1 -223.1
Resultatgrad -218.9 -4.3 -9.4 -195.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.5 -1.9 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet -34.5 -2.5 -17.2 -97.9 -35.9
Signatur
11.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex