Gipsmaker Gatobi AS
Juridisk navn:  Gipsmaker Gatobi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22424392
Postboks 49 Sentrum Kirkegata 12 Fax: 22426346
0101 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990202389
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/28/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oslo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.8%
Resultat  
  
-67.5%
Egenkapital  
  
-50.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.357.000 2.425.000 1.205.000 898.000 996.000
Resultat: 272.000 837.000 149.000 -6.000 -19.000
Egenkapital: 135.000 273.000 -7.000 -118.000 193.000
Regnskap for  Gipsmaker Gatobi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.357.000 2.425.000 1.205.000 898.000 996.000
Driftskostnader -2.079.000 -1.595.000 -1.063.000 -909.000 -1.017.000
Driftsresultat 279.000 831.000 142.000 -10.000 -21.000
Finansinntekter 2.000 6.000 8.000 7.000 4.000
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 -3.000 -2.000
Finans -8.000 6.000 7.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 272.000 837.000 149.000 -6.000 -19.000
Skattekostnad -60.000 -206.000 -39.000 -234.000 226.000
Årsresultat 212.000 630.000 111.000 -241.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000 343.000 43.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 691.000 930.000 148.000 28.000 86.000
Sum eiendeler 962.000 1.273.000 191.000 76.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 173.000 -107.000 -218.000 93.000
Sum egenkapital 135.000 273.000 -7.000 -118.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 223.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 777.000 198.000 194.000 -59.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 1.273.000 191.000 76.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.357.000 2.425.000 1.205.000 898.000 996.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.357.000 2.425.000 1.205.000 898.000 996.000
Varekostnad 0 0 -27.000 0 0
Lønninger -1.435.000 -857.000 -527.000 -357.000 -524.000
Avskrivning -72.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -735.000 -509.000 -552.000 -493.000
Driftskostnader -2.079.000 -1.595.000 -1.063.000 -909.000 -1.017.000
Driftsresultat 279.000 831.000 142.000 -10.000 -21.000
Finansinntekter 2.000 6.000 8.000 7.000 4.000
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 -3.000 -2.000
Finans -8.000 6.000 7.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -350.000 0 0 -700.000
Årsresultat 212.000 630.000 111.000 -241.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 228.000 300.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 228.000 300.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Sum anleggsmidler 271.000 343.000 43.000 48.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 217.000 88.000 0 6.000
Andre fordringer 24.000 31.000 8.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 610.000 682.000 52.000 28.000 72.000
Sum omløpsmidler 691.000 930.000 148.000 28.000 86.000
Sum eiendeler 962.000 1.273.000 191.000 76.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 173.000 -107.000 -218.000 93.000
Sum egenkapital 135.000 273.000 -7.000 -118.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 223.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 21.000 21.000 -2.000 -14.000
Betalbar skatt 60.000 206.000 34.000 0 -191.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 34.000 22.000 45.000 91.000
Utbytte -350.000 -350.000 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 128.000 165.000 121.000 150.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 777.000 198.000 194.000 -59.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 1.273.000 191.000 76.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -106.000 153.000 -50.000 -166.000 145.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 0.7 0.1 -1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.7 0.2 -1.4
Soliditet 1 21.4 -3.7 -155.3 144.0
Resultatgrad 11.8 34.3 11.8 -1.1 -2.1
Rentedekningsgrad 27.9 1 -1.0 -8.5
Gjeldsgrad 6.1 3.7 -28.3 -1.6 -0.3
Total kapitalrentabilitet 29.2 65.8 78.5 -3.9 -12.7
Signatur
19.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex