Gisløyfisk AS
Juridisk navn:  Gisløyfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95242259
C/O André Jacobsen Strengelvåg C/O André Jacobsen Strengelvåg Fax:
8430 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 982397626
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.55%
Resultat  
  
227.93%
Egenkapital  
  
489.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.875.000 2.532.000 2.218.000 2.351.000 2.336.000
Resultat: 371.000 -290.000 59.000 104.000 32.000
Egenkapital: 342.000 58.000 284.000 243.000 172.000
Regnskap for  Gisløyfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.875.000 2.532.000 2.218.000 2.351.000 2.336.000
Driftskostnader -2.500.000 -2.814.000 -2.145.000 -2.226.000 -2.278.000
Driftsresultat 374.000 -282.000 73.000 124.000 58.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -15.000 -21.000 -26.000
Finans -3.000 -8.000 -14.000 -20.000 -25.000
Resultat før skatt 371.000 -290.000 59.000 104.000 32.000
Skattekostnad -88.000 64.000 -18.000 -33.000 -9.000
Årsresultat 284.000 -226.000 41.000 71.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 154.000 124.000 171.000 246.000
Sum omløpsmidler 625.000 217.000 625.000 669.000 640.000
Sum eiendeler 671.000 371.000 749.000 840.000 886.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 -242.000 -16.000 -57.000 -128.000
Sum egenkapital 342.000 58.000 284.000 243.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 200.000 300.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 213.000 265.000 296.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 371.000 749.000 839.000 886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.875.000 2.532.000 2.218.000 2.351.000 2.336.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.875.000 2.532.000 2.218.000 2.351.000 2.336.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.962.000 -1.736.000 -1.497.000 -1.544.000 -1.534.000
Avskrivning -36.000 -35.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -1.043.000 -606.000 -640.000 -702.000
Driftskostnader -2.500.000 -2.814.000 -2.145.000 -2.226.000 -2.278.000
Driftsresultat 374.000 -282.000 73.000 124.000 58.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -15.000 -21.000 -26.000
Finans -3.000 -8.000 -14.000 -20.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 -226.000 41.000 71.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 118.000 53.000 57.000 90.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 36.000 71.000 114.000 156.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 154.000 124.000 171.000 246.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 139.000 130.000 34.000
Andre fordringer 56.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 569.000 188.000 456.000 509.000 577.000
Sum omløpsmidler 625.000 217.000 625.000 669.000 640.000
Sum eiendeler 671.000 371.000 749.000 840.000 886.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 -242.000 -16.000 -57.000 -128.000
Sum egenkapital 342.000 58.000 284.000 243.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 200.000 300.000 400.000
Leverandørgjeld -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000
Betalbar skatt 15.000 0 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 318.000 170.000 253.000 272.000 313.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 47.000 2.000 28.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 213.000 265.000 296.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 371.000 749.000 839.000 886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 4.000 360.000 373.000 326.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 2.4 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.9 1 2.4 2.3 2.1
Soliditet 5 15.6 37.9 29.0 19.4
Resultatgrad 1 -11.1 3.3 5.3 2.5
Rentedekningsgrad 124.7 -31.3 4.9 6.0 2.3
Gjeldsgrad 1 5.4 1.6 2.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 55.7 -75.7 9.9 14.9 6.7
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex