Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gislaug As
Juridisk navn:  Gislaug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Gislaug Nordis Birkeland Birkelandsvegen 25 C/O Gislaug Nordis Birkeland Birkelandsvegen 25 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998256240
Aksjekapital: 278.846 NOK
Etableringsdato: 1/31/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18100%
Egenkapital  
  
16.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.094.000 17.000 26.000 270.000 134.000
Egenkapital: 14.676.000 12.601.000 13.187.000 13.968.000 14.716.000
Regnskap for  Gislaug As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -8.000 -11.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -13.000 -8.000 -11.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 3.112.000 25.000 44.000 279.000 142.000
Finanskostnader -5.000 0 -6.000 0 0
Finans 3.107.000 25.000 38.000 279.000 142.000
Resultat før skatt 3.094.000 17.000 26.000 270.000 134.000
Skattekostnad -18.000 -4.000 -7.000 -18.000 -36.000
Årsresultat 3.076.000 13.000 20.000 251.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000
Sum omløpsmidler 4.670.000 2.056.000 2.747.000 3.937.000 5.202.000
Sum eiendeler 15.720.000 13.106.000 13.797.000 14.987.000 16.252.000
Sum opptjent egenkapital 13.998.000 11.923.000 12.509.000 13.290.000 14.038.000
Sum egenkapital 14.676.000 12.601.000 13.187.000 13.968.000 14.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 505.000 609.000 1.018.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 15.719.000 13.106.000 13.796.000 14.988.000 16.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -8.000 -11.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -13.000 -8.000 -11.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -13.000 -8.000 -11.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 3.112.000 25.000 44.000 279.000 142.000
Finanskostnader -5.000 0 -6.000 0 0
Finans 3.107.000 25.000 38.000 279.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 -1.800.000
Årsresultat 3.076.000 13.000 20.000 251.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000
Sum anleggsmidler 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000
Varebeholdning 2.221.000 768.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 207.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.448.000 1.288.000 2.747.000 3.730.000 5.202.000
Sum omløpsmidler 4.670.000 2.056.000 2.747.000 3.937.000 5.202.000
Sum eiendeler 15.720.000 13.106.000 13.797.000 14.987.000 16.252.000
Sum opptjent egenkapital 13.998.000 11.923.000 12.509.000 13.290.000 14.038.000
Sum egenkapital 14.676.000 12.601.000 13.187.000 13.968.000 14.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 18.000 4.000 8.000 17.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 19.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 505.000 609.000 1.018.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 15.719.000 13.106.000 13.796.000 14.988.000 16.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.627.000 1.551.000 2.138.000 2.919.000 3.666.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4.1 4.5 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.6 4.5 3.9 3.4
Soliditet 93.4 96.1 95.6 93.2 90.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.6 -1.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.7 0.1 0.2 1.8 0.8
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex