Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjørven Eiendom As
Juridisk navn:  Gjørven Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkevegen 395 Kirkevegen 395 Fax:
2100 Skarnes 2100 Skarnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 889986212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.1%
Resultat  
  
-37.01%
Egenkapital  
  
13.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.435.000 1.138.000 960.000 958.000 890.000
Resultat: 274.000 435.000 523.000 486.000 341.000
Egenkapital: 1.601.000 1.409.000 1.104.000 782.000 417.000
Regnskap for  Gjørven Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.435.000 1.138.000 960.000 958.000 890.000
Driftskostnader -775.000 -436.000 -333.000 -346.000 -416.000
Driftsresultat 660.000 703.000 627.000 612.000 473.000
Finansinntekter 10.000 7.000 7.000 7.000 23.000
Finanskostnader -396.000 -274.000 -111.000 -133.000 -155.000
Finans -386.000 -267.000 -104.000 -126.000 -132.000
Resultat før skatt 274.000 435.000 523.000 486.000 341.000
Skattekostnad -60.000 -97.000 -125.000 -120.000 -89.000
Årsresultat 214.000 338.000 398.000 366.000 252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.641.000 7.893.000 2.490.000 2.136.000 2.349.000
Sum omløpsmidler 1.890.000 1.754.000 1.270.000 1.446.000 1.145.000
Sum eiendeler 9.531.000 9.647.000 3.760.000 3.582.000 3.494.000
Sum opptjent egenkapital 1.499.000 1.307.000 1.003.000 681.000 315.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.409.000 1.104.000 782.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 7.707.000 8.022.000 2.348.000 2.620.000 2.875.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 216.000 308.000 179.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 9.531.000 9.647.000 3.761.000 3.582.000 3.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.435.000 1.138.000 960.000 958.000 890.000
Driftsinntekter 1.435.000 1.138.000 960.000 958.000 890.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -534.000 -270.000 -223.000 -213.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -166.000 -110.000 -133.000 -203.000
Driftskostnader -775.000 -436.000 -333.000 -346.000 -416.000
Driftsresultat 660.000 703.000 627.000 612.000 473.000
Finansinntekter 10.000 7.000 7.000 7.000 23.000
Finanskostnader -396.000 -274.000 -111.000 -133.000 -155.000
Finans -386.000 -267.000 -104.000 -126.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -21.000 -34.000 -76.000 0 0
Årsresultat 214.000 338.000 398.000 366.000 252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.542.000 7.772.000 2.348.000 2.098.000 2.302.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 121.000 142.000 38.000 47.000
Sum varige driftsmidler 7.641.000 7.893.000 2.490.000 2.136.000 2.349.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.641.000 7.893.000 2.490.000 2.136.000 2.349.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 87.000 0
Andre fordringer 241.000 689.000 86.000 8.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.649.000 1.065.000 1.184.000 1.351.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 1.890.000 1.754.000 1.270.000 1.446.000 1.145.000
Sum eiendeler 9.531.000 9.647.000 3.760.000 3.582.000 3.494.000
Sum opptjent egenkapital 1.499.000 1.307.000 1.003.000 681.000 315.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.409.000 1.104.000 782.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 65.000 17.000 26.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.707.000 8.022.000 2.348.000 2.620.000 2.875.000
Leverandørgjeld 15.000 132.000 96.000 9.000 0
Betalbar skatt 70.000 49.000 134.000 130.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 0 0 39.000 32.000
Utbytte -21.000 -34.000 -76.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 1.000 1.000 1.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 216.000 308.000 179.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 9.531.000 9.647.000 3.761.000 3.582.000 3.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.667.000 1.538.000 962.000 1.267.000 944.000
Likviditetsgrad 1 8.5 8.1 4.1 8.1 5.7
Likviditetsgrad 2 8.5 8.1 4.1 8.1 5.7
Soliditet 16.8 14.6 29.4 21.8 11.9
Resultatgrad 4 61.8 65.3 63.9 53.1
Rentedekningsgrad 1.7 2.6 5.6 4.6 3.2
Gjeldsgrad 5 5.8 2.4 3.6 7.4
Total kapitalrentabilitet 7 7.4 16.9 17.3 14.2
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex