Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjemnes Eiendom AS
Juridisk navn:  Gjemnes Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72903210
Postboks 2 Torget 14 Fax:
6631 Batnfjordsøra 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 914909503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1973 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.07%
Resultat  
  
40.79%
Egenkapital  
  
54.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 302.000 293.000 494.000 378.000 556.000
Resultat: 214.000 152.000 206.000 90.000 264.000
Egenkapital: 475.000 308.000 191.000 100.000 3.491.000
Regnskap for  Gjemnes Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 302.000 293.000 494.000 378.000 556.000
Driftskostnader -89.000 -141.000 -322.000 -333.000 -396.000
Driftsresultat 212.000 152.000 172.000 45.000 159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 35.000 45.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 35.000 45.000 105.000
Resultat før skatt 214.000 152.000 206.000 90.000 264.000
Skattekostnad -47.000 -36.000 -45.000 -21.000 -103.000
Årsresultat 167.000 116.000 161.000 69.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 134.000 111.000 445.000 466.000
Sum omløpsmidler 421.000 245.000 128.000 3.245.000 3.687.000
Sum eiendeler 558.000 379.000 239.000 3.690.000 4.153.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 278.000 161.000 0 3.391.000
Sum egenkapital 475.000 308.000 191.000 100.000 3.491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 72.000 48.000 3.590.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 380.000 239.000 3.690.000 4.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 293.000 109.000 157.000 209.000
Andre inntekter 0 0 385.000 221.000 347.000
Driftsinntekter 302.000 293.000 494.000 378.000 556.000
Varekostnad 0 0 -81.000 -102.000 -146.000
Lønninger 0 0 -4.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -141.000 -237.000 -231.000 -224.000
Driftskostnader -89.000 -141.000 -322.000 -333.000 -396.000
Driftsresultat 212.000 152.000 172.000 45.000 159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 35.000 45.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 35.000 45.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.460.000 -500.000
Årsresultat 167.000 116.000 161.000 69.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 21.000 21.000 43.000 42.000
Fast eiendom 108.000 108.000 85.000 85.000 85.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 22.000
Sum varige driftsmidler 108.000 108.000 85.000 85.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 317.000 317.000
Sum anleggsmidler 137.000 134.000 111.000 445.000 466.000
Varebeholdning 0 0 0 1.000 2.000
Kundefordringer 0 0 0 73.000 58.000
Andre fordringer 18.000 18.000 1.000 25.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 228.000 127.000 3.145.000 3.602.000
Sum omløpsmidler 421.000 245.000 128.000 3.245.000 3.687.000
Sum eiendeler 558.000 379.000 239.000 3.690.000 4.153.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 278.000 161.000 0 3.391.000
Sum egenkapital 475.000 308.000 191.000 100.000 3.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 20.000 11.000 44.000 43.000
Betalbar skatt 50.000 36.000 23.000 21.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 8.000 22.000
Utbytte 0 0 0 -3.460.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 17.000 13.000 57.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 72.000 48.000 3.590.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 380.000 239.000 3.690.000 4.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 338.000 173.000 80.000 -345.000 3.025.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.4 2.7 0.9 5.6
Likviditetsgrad 2 5.1 3.4 2.7 0.9 5.6
Soliditet 85.1 81.1 79.9 2.7 84.1
Resultatgrad 70.2 51.9 34.8 11.9 28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 35.9 0.2
Total kapitalrentabilitet 38.4 40.3 86.6 2.4 6.4
Signatur
29.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex