Gjerstad Jeger- Og Fiskerforening
Juridisk navn:  Gjerstad Jeger- Og Fiskerforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174000
C/O Jostein Vestøl Tryms Vei 5 C/O Jostein Vestøl Tryms Vei 5 Fax:
3961 Stathelle 3961 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 886117752
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/12/1965
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
43.75%
Resultat  
  
325.31%
Egenkapital  
  
1.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 644.000 448.000 511.000
Resultat: 365.000 -162.000 202.000
Egenkapital: 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Regnskap for  Gjerstad Jeger- Og Fiskerforening
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 644.000 448.000 511.000
Driftskostnader -268.000 -610.000 -309.000
Driftsresultat 376.000 -162.000 202.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 0 0
Finans -12.000 0 0
Resultat før skatt 365.000 -162.000 202.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 365.000 -162.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.750.000 13.955.000 9.507.000
Sum omløpsmidler 858.000 487.000 649.000
Sum eiendeler 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum opptjent egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 644.000 448.000 511.000
Driftsinntekter 644.000 448.000 511.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -268.000 -610.000 -309.000
Driftskostnader -268.000 -610.000 -309.000
Driftsresultat 376.000 -162.000 202.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 0 0
Finans -12.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 365.000 -162.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.700.000 13.950.000 9.500.000
Maskiner anlegg 0 0 7.000
Driftsløsøre 50.000 5.000 0
Sum varige driftsmidler 13.750.000 13.955.000 9.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.750.000 13.955.000 9.507.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 858.000 487.000 649.000
Sum omløpsmidler 858.000 487.000 649.000
Sum eiendeler 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum opptjent egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.608.000 14.442.000 10.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 858.000 487.000 649.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad 58.4 -36.2 39.5
Rentedekningsgrad 31.3
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.6 -1.1 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex