Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjestgiveriet AS
Juridisk navn:  Gjestgiveriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hotellvegen 10 Hotellvegen 10 Fax:
7790 Malm 7790 Malm
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verran
Org.nr: 994679872
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.36%
Resultat  
  
228.57%
Egenkapital  
  
3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 257.000 235.000 227.000 227.000 222.000
Resultat: 18.000 -14.000 8.000 22.000 -45.000
Egenkapital: 438.000 424.000 435.000 430.000 395.000
Regnskap for  Gjestgiveriet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 257.000 235.000 227.000 227.000 222.000
Driftskostnader -185.000 -198.000 -166.000 -145.000 -206.000
Driftsresultat 72.000 37.000 62.000 82.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -51.000 -53.000 -61.000 -61.000
Finans -54.000 -51.000 -53.000 -61.000 -61.000
Resultat før skatt 18.000 -14.000 8.000 22.000 -45.000
Skattekostnad -5.000 3.000 -3.000 13.000 0
Årsresultat 14.000 -11.000 6.000 34.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.412.000 1.469.000 1.488.000 1.467.000 1.488.000
Sum omløpsmidler 54.000 27.000 53.000 136.000 57.000
Sum eiendeler 1.466.000 1.496.000 1.541.000 1.603.000 1.545.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -31.000 -20.000 -26.000 -60.000
Sum egenkapital 438.000 424.000 435.000 430.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 988.000 1.018.000 1.050.000 1.109.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 54.000 56.000 64.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.466.000 1.496.000 1.542.000 1.603.000 1.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 257.000 235.000 227.000 227.000 222.000
Driftsinntekter 257.000 235.000 227.000 227.000 222.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -19.000 -27.000 -20.000 -17.000
Avskrivning -28.000 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -139.000 -99.000 -85.000 -144.000
Driftskostnader -185.000 -198.000 -166.000 -145.000 -206.000
Driftsresultat 72.000 37.000 62.000 82.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -51.000 -53.000 -61.000 -61.000
Finans -54.000 -51.000 -53.000 -61.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -11.000 6.000 34.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 16.000 13.000 16.000 0
Fast eiendom 1.341.000 1.370.000 1.409.000 1.448.000 1.488.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.341.000 1.370.000 1.409.000 1.448.000 1.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 83.000 66.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 1.412.000 1.469.000 1.488.000 1.467.000 1.488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 0 2.000
Andre fordringer 6.000 8.000 25.000 66.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 19.000 28.000 70.000 9.000
Sum omløpsmidler 54.000 27.000 53.000 136.000 57.000
Sum eiendeler 1.466.000 1.496.000 1.541.000 1.603.000 1.545.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -31.000 -20.000 -26.000 -60.000
Sum egenkapital 438.000 424.000 435.000 430.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 988.000 1.018.000 1.050.000 1.109.000 1.042.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 1.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 2.000 9.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 51.000 54.000 51.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 54.000 56.000 64.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.466.000 1.496.000 1.542.000 1.603.000 1.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 -27.000 -3.000 72.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 0.9 2.1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.9 2.2 0.6
Soliditet 29.9 28.3 28.2 26.8 25.6
Resultatgrad 2 15.7 27.3 36.1 6.8
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 1.2 1.3 0.2
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.5 2.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.9 2.5 4 5.1 1.0
Signatur
26.10.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex