Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjesvær Service AS
Juridisk navn:  Gjesvær Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174156
Nygårdsvegen 31 Gjesvær Fax:
9765 Gjesvær 9765 Gjesvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 831972882
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/25/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.26%
Resultat  
  
-743.94%
Egenkapital  
  
-75.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.521.000 2.091.000 1.612.000 1.373.000 1.120.000
Resultat: -557.000 -66.000 119.000 184.000 77.000
Egenkapital: 181.000 738.000 804.000 685.000 502.000
Regnskap for  Gjesvær Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.521.000 2.091.000 1.612.000 1.373.000 1.120.000
Driftskostnader -2.073.000 -2.136.000 -1.481.000 -1.180.000 -1.027.000
Driftsresultat -552.000 -46.000 131.000 193.000 94.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -21.000 -13.000 -10.000 -18.000
Finans -5.000 -20.000 -12.000 -9.000 -17.000
Resultat før skatt -557.000 -66.000 119.000 184.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -557.000 -66.000 119.000 184.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 332.000 295.000 322.000 273.000
Sum omløpsmidler 855.000 1.083.000 1.185.000 1.036.000 853.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.415.000 1.480.000 1.358.000 1.126.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 608.000 674.000 555.000 372.000
Sum egenkapital 181.000 738.000 804.000 685.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 270.000 270.000 270.000 322.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 407.000 406.000 351.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.415.000 1.480.000 1.358.000 1.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.457.000 2.031.000 1.567.000 1.333.000 1.075.000
Andre inntekter 64.000 60.000 45.000 40.000 46.000
Driftsinntekter 1.521.000 2.091.000 1.612.000 1.373.000 1.120.000
Varekostnad -799.000 -930.000 -727.000 -653.000 -761.000
Lønninger -794.000 -351.000 -255.000 -210.000 -52.000
Avskrivning -41.000 -28.000 -27.000 -20.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -553.000 -827.000 -472.000 -297.000 -197.000
Driftskostnader -2.073.000 -2.136.000 -1.481.000 -1.180.000 -1.027.000
Driftsresultat -552.000 -46.000 131.000 193.000 94.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -21.000 -13.000 -10.000 -18.000
Finans -5.000 -20.000 -12.000 -9.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -557.000 -66.000 119.000 184.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 518.000 248.000 270.000 291.000 273.000
Maskiner anlegg 15.000 20.000 25.000 31.000 0
Driftsløsøre 56.000 64.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 588.000 332.000 295.000 322.000 273.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 332.000 295.000 322.000 273.000
Varebeholdning 60.000 60.000 119.000 38.000 27.000
Kundefordringer 222.000 217.000 646.000 109.000 472.000
Andre fordringer 12.000 4.000 1.000 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 560.000 803.000 419.000 889.000 330.000
Sum omløpsmidler 855.000 1.083.000 1.185.000 1.036.000 853.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.415.000 1.480.000 1.358.000 1.126.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 608.000 674.000 555.000 372.000
Sum egenkapital 181.000 738.000 804.000 685.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 270.000 270.000 270.000 322.000 320.000
Leverandørgjeld 348.000 190.000 258.000 110.000 163.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 84.000 84.000 142.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 481.000 132.000 64.000 99.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 407.000 406.000 351.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.415.000 1.480.000 1.358.000 1.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -137.000 676.000 779.000 685.000 548.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.7 2.9 3 2.8
Likviditetsgrad 2 0.8 2.5 2.6 2.8 2.8
Soliditet 12.5 52.2 54.3 50.4 44.5
Resultatgrad -36.3 -2.2 8.1 14.1 8.4
Rentedekningsgrad -2.2 10.1 19.3 5.3
Gjeldsgrad 7 0.9 0.8 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -38.2 -3.2 8.9 14.3 8.4
Signatur
04.08.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex