Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glør As
Juridisk navn:  Glør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75121430
Postboks 3023 Myra 11 Fax: 75121432
8603 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 994492144
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/21/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.18%
Resultat  
  
-211.1%
Egenkapital  
  
-46.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.705.000 51.645.000 42.906.000 40.314.000 41.581.000
Resultat: -7.166.000 6.450.000 2.991.000 9.000 2.077.000
Egenkapital: 6.722.000 12.455.000 4.081.000 1.729.000 1.675.000
Regnskap for  Glør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.705.000 51.645.000 42.906.000 40.314.000 41.581.000
Driftskostnader -47.567.000 -45.151.000 -39.388.000 -39.817.000 -39.054.000
Driftsresultat -6.861.000 6.493.000 3.517.000 497.000 2.526.000
Finansinntekter 708.000 836.000 86.000 18.000 12.000
Finanskostnader -1.012.000 -880.000 -612.000 -506.000 -462.000
Finans -304.000 -44.000 -526.000 -488.000 -450.000
Resultat før skatt -7.166.000 6.450.000 2.991.000 9.000 2.077.000
Skattekostnad 1.570.000 -1.227.000 -639.000 45.000 -615.000
Årsresultat -5.596.000 5.223.000 2.352.000 54.000 1.462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.556.000 4.438.000 9.096.000 9.795.000 6.730.000
Sum omløpsmidler 19.061.000 43.621.000 13.957.000 13.714.000 14.979.000
Sum eiendeler 33.617.000 48.059.000 23.053.000 23.509.000 21.709.000
Sum opptjent egenkapital 1.335.000 7.068.000 3.868.000 1.516.000 1.462.000
Sum egenkapital 6.722.000 12.455.000 4.081.000 1.729.000 1.675.000
Sum langsiktig gjeld 15.307.000 18.708.000 9.540.000 8.629.000 9.683.000
Sum kortsiktig gjeld 11.588.000 16.896.000 9.432.000 13.151.000 10.351.000
Sum gjeld og egenkapital 33.617.000 48.059.000 23.053.000 23.509.000 21.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.152.000 51.624.000 42.548.000 40.314.000 41.581.000
Andre inntekter 1.553.000 21.000 358.000 0 0
Driftsinntekter 40.705.000 51.645.000 42.906.000 40.314.000 41.581.000
Varekostnad -16.546.000 -32.855.000 -22.198.000 -18.169.000 -16.729.000
Lønninger -15.311.000 -16.117.000 -13.176.000 -14.734.000 -16.204.000
Avskrivning -1.106.000 -1.180.000 -1.457.000 -1.429.000 -1.392.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.777.000 -4.708.000 -4.179.000 -5.485.000 -4.729.000
Driftskostnader -47.567.000 -45.151.000 -39.388.000 -39.817.000 -39.054.000
Driftsresultat -6.861.000 6.493.000 3.517.000 497.000 2.526.000
Finansinntekter 708.000 836.000 86.000 18.000 12.000
Finanskostnader -1.012.000 -880.000 -612.000 -506.000 -462.000
Finans -304.000 -44.000 -526.000 -488.000 -450.000
Konsernbidrag -351.000 -3.203.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.596.000 5.223.000 2.352.000 54.000 1.462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 50.000 288.000 526.000
Sum Immatrielle midler 0 0 50.000 288.000 526.000
Fast eiendom 0 118.000 0 1.933.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.195.000 4.296.000 7.122.000 5.638.000 6.167.000
Sum varige driftsmidler 3.195.000 4.413.000 7.122.000 7.570.000 6.167.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.361.000 25.000 1.925.000 1.937.000 37.000
Sum anleggsmidler 14.556.000 4.438.000 9.096.000 9.795.000 6.730.000
Varebeholdning 1.000.000 991.000 939.000 779.000 417.000
Kundefordringer 13.183.000 25.069.000 12.386.000 12.164.000 13.787.000
Andre fordringer 4.280.000 16.967.000 30.000 3.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 598.000 594.000 601.000 768.000 689.000
Sum omløpsmidler 19.061.000 43.621.000 13.957.000 13.714.000 14.979.000
Sum eiendeler 33.617.000 48.059.000 23.053.000 23.509.000 21.709.000
Sum opptjent egenkapital 1.335.000 7.068.000 3.868.000 1.516.000 1.462.000
Sum egenkapital 6.722.000 12.455.000 4.081.000 1.729.000 1.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 776.000 2.444.000 2.130.000 1.491.000 2.089.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.312.000 3.222.000 3.064.000 5.288.000 3.520.000
Sum langsiktig gjeld 15.307.000 18.708.000 9.540.000 8.629.000 9.683.000
Leverandørgjeld 4.144.000 6.859.000 3.786.000 3.440.000 2.772.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 552.000 561.000
Skyldig offentlige avgifter 1.884.000 410.000 1.190.000 1.996.000 1.515.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.248.000 6.403.000 1.392.000 1.875.000 1.983.000
Sum kortsiktig gjeld 11.588.000 16.896.000 9.432.000 13.151.000 10.351.000
Sum gjeld og egenkapital 33.617.000 48.059.000 23.053.000 23.509.000 21.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.473.000 26.725.000 4.525.000 563.000 4.628.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.6 1.5 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 2.5 1.4 1 1.5
Soliditet 2 25.9 17.7 7.4 7.7
Resultatgrad -16.9 12.6 8.2 1.2 6.1
Rentedekningsgrad -6.8 7.4 5.7 1 5.5
Gjeldsgrad 4 2.9 4.6 12.6 12.0
Total kapitalrentabilitet -18.3 15.3 15.6 2.2 11.7
Signatur
28.01.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex