Glamox As
Juridisk navn:  Glamox As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71246000
Birger Hatlebakks Veg 15 Birger Hatlebakks Veg 15 Fax: 71246001
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 912007782
Aksjekapital: 65.988.668 NOK
Antall ansatte: 464
Etableringsdato: 10/16/1951
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.38%
Resultat  
  
5%
Egenkapital  
  
39.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.504.981.000 1.469.928.000 1.422.980.000 1.378.544.000 1.432.919.000
Resultat: 268.622.000 255.825.000 279.479.000 417.767.000 126.751.000
Egenkapital: 534.440.000 382.848.000 299.207.000 428.906.000 134.859.000
Regnskap for  Glamox As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.504.981.000 1.469.928.000 1.422.980.000 1.378.544.000 1.432.919.000
Driftskostnader -1.413.288.000 -1.345.949.000 -1.341.907.000 -1.307.745.000 -1.328.659.000
Driftsresultat 91.693.000 123.979.000 81.073.000 70.799.000 104.260.000
Finansinntekter 276.346.000 163.016.000 243.488.000 359.768.000 73.524.000
Finanskostnader -99.417.000 -31.170.000 -45.082.000 -12.800.000 -51.033.000
Finans 176.929.000 131.846.000 198.406.000 346.968.000 22.491.000
Resultat før skatt 268.622.000 255.825.000 279.479.000 417.767.000 126.751.000
Skattekostnad -19.793.000 -31.941.000 -9.518.000 -28.511.000 -17.527.000
Årsresultat 248.829.000 223.884.000 269.961.000 389.256.000 109.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.084.551.000 516.742.000 373.329.000 402.503.000 329.499.000
Sum omløpsmidler 684.211.000 667.807.000 690.995.000 1.006.215.000 677.309.000
Sum eiendeler 1.768.762.000 1.184.549.000 1.064.324.000 1.408.718.000 1.006.808.000
Sum opptjent egenkapital 441.198.000 289.606.000 205.965.000 335.664.000 41.617.000
Sum egenkapital 534.440.000 382.848.000 299.207.000 428.906.000 134.859.000
Sum langsiktig gjeld 656.519.000 261.937.000 144.035.000 169.823.000 177.069.000
Sum kortsiktig gjeld 577.803.000 539.764.000 621.082.000 809.989.000 694.880.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.762.000 1.184.549.000 1.064.324.000 1.408.718.000 1.006.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.353.829.000 1.338.630.000 1.302.039.000 1.272.707.000 1.329.802.000
Andre inntekter 151.152.000 131.298.000 120.941.000 105.837.000 103.117.000
Driftsinntekter 1.504.981.000 1.469.928.000 1.422.980.000 1.378.544.000 1.432.919.000
Varekostnad -888.136.000 -849.262.000 -845.447.000 -830.527.000 -821.521.000
Lønninger -363.497.000 -356.849.000 -364.236.000 -336.493.000 -371.927.000
Avskrivning -28.447.000 -24.874.000 -23.025.000 -19.445.000 -21.574.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.208.000 -114.964.000 -109.199.000 -121.280.000 -113.637.000
Driftskostnader -1.413.288.000 -1.345.949.000 -1.341.907.000 -1.307.745.000 -1.328.659.000
Driftsresultat 91.693.000 123.979.000 81.073.000 70.799.000 104.260.000
Finansinntekter 276.346.000 163.016.000 243.488.000 359.768.000 73.524.000
Finanskostnader -99.417.000 -31.170.000 -45.082.000 -12.800.000 -51.033.000
Finans 176.929.000 131.846.000 198.406.000 346.968.000 22.491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -141.059.000 -141.059.000 -404.059.000 -95.024.000 -98.983.000
Årsresultat 248.829.000 223.884.000 269.961.000 389.256.000 109.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.868.000 41.770.000 20.997.000 15.072.000 15.534.000
Fast eiendom 36.927.000 41.157.000 46.621.000 54.417.000 60.791.000
Maskiner anlegg 45.494.000 45.459.000 43.886.000 48.165.000 34.439.000
Driftsløsøre 20.160.000 19.948.000 19.946.000 13.732.000 12.909.000
Sum varige driftsmidler 102.581.000 106.564.000 110.453.000 116.314.000 108.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 921.102.000 368.408.000 241.879.000 271.117.000 205.826.000
Sum anleggsmidler 1.084.551.000 516.742.000 373.329.000 402.503.000 329.499.000
Varebeholdning 143.357.000 142.595.000 137.543.000 129.822.000 130.790.000
Kundefordringer 225.932.000 208.262.000 224.340.000 201.090.000 209.838.000
Andre fordringer 207.910.000 192.164.000 257.712.000 368.398.000 103.317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.012.000 124.786.000 71.400.000 306.905.000 233.364.000
Sum omløpsmidler 684.211.000 667.807.000 690.995.000 1.006.215.000 677.309.000
Sum eiendeler 1.768.762.000 1.184.549.000 1.064.324.000 1.408.718.000 1.006.808.000
Sum opptjent egenkapital 441.198.000 289.606.000 205.965.000 335.664.000 41.617.000
Sum egenkapital 534.440.000 382.848.000 299.207.000 428.906.000 134.859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.168.000 31.563.000 32.310.000 38.522.000 40.131.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 656.519.000 261.937.000 144.035.000 169.823.000 177.069.000
Leverandørgjeld 173.934.000 170.576.000 169.105.000 179.321.000 175.045.000
Betalbar skatt 19.727.000 28.302.000 9.324.000 26.268.000 15.920.000
Skyldig offentlige avgifter 38.990.000 42.928.000 42.882.000 17.115.000 13.025.000
Utbytte -141.059.000 -141.059.000 -404.059.000 -95.024.000 -98.983.000
Annen kortsiktig gjeld 204.093.000 156.899.000 275.712.000 492.261.000 391.907.000
Sum kortsiktig gjeld 577.803.000 539.764.000 621.082.000 809.989.000 694.880.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.762.000 1.184.549.000 1.064.324.000 1.408.718.000 1.006.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.408.000 128.043.000 69.913.000 196.226.000 -17.571.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 1.1 0.8
Soliditet 30.2 32.3 28.1 30.4 13.4
Resultatgrad 6.1 8.4 5.7 5.1 7.3
Rentedekningsgrad 0.9 4 1.8 5.5 3.5
Gjeldsgrad 2.3 2.1 2.6 2.3 6.5
Total kapitalrentabilitet 20.8 24.2 30.5 30.6 17.7
Signatur
29.04.2020
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMENE.
Prokurister
29.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex