Glass Machinery AS
Juridisk navn:  Glass Machinery AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92871430
Ringeriksveien 579 Ringeriksveien 579 Fax:
3410 Sylling 3410 Sylling
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 983386199
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/30/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gunnar holst paaske as
Regnskapsfører: Nira'S Dataregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.62%
Resultat  
  
350%
Egenkapital  
  
11.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.118.000 2.482.000 2.721.000 3.688.000 1.708.000
Resultat: 40.000 -16.000 163.000 105.000 100.000
Egenkapital: 365.000 326.000 342.000 217.000 74.000
Regnskap for  Glass Machinery AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.118.000 2.482.000 2.721.000 3.688.000 1.708.000
Driftskostnader -3.078.000 -2.483.000 -2.579.000 -3.618.000 -1.625.000
Driftsresultat 40.000 0 143.000 70.000 82.000
Finansinntekter 11.000 0 25.000 40.000 28.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -4.000 -5.000 -9.000
Finans 1.000 -17.000 21.000 35.000 19.000
Resultat før skatt 40.000 -16.000 163.000 105.000 100.000
Skattekostnad -2.000 0 -37.000 37.000 -32.000
Årsresultat 39.000 -16.000 125.000 143.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 22.000 0
Sum omløpsmidler 908.000 1.196.000 1.007.000 1.367.000 600.000
Sum eiendeler 908.000 1.196.000 1.007.000 1.389.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 226.000 242.000 117.000 -26.000
Sum egenkapital 365.000 326.000 342.000 217.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 16.000 16.000 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 854.000 649.000 1.172.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 1.196.000 1.007.000 1.389.000 600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.118.000 2.482.000 2.721.000 3.688.000 1.708.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.118.000 2.482.000 2.721.000 3.688.000 1.708.000
Varekostnad -1.406.000 -1.375.000 -1.988.000 -2.363.000 -1.159.000
Lønninger -767.000 -881.000 -448.000 -470.000 -159.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -465.000 -667.000 -528.000 -475.000 -322.000
Driftskostnader -3.078.000 -2.483.000 -2.579.000 -3.618.000 -1.625.000
Driftsresultat 40.000 0 143.000 70.000 82.000
Finansinntekter 11.000 0 25.000 40.000 28.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -4.000 -5.000 -9.000
Finans 1.000 -17.000 21.000 35.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 -16.000 125.000 143.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 22.000 0
Varebeholdning 120.000 440.000 385.000 0 310.000
Kundefordringer 780.000 631.000 603.000 463.000 255.000
Andre fordringer 0 0 2.000 131.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 125.000 18.000 772.000 34.000
Sum omløpsmidler 908.000 1.196.000 1.007.000 1.367.000 600.000
Sum eiendeler 908.000 1.196.000 1.007.000 1.389.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 226.000 242.000 117.000 -26.000
Sum egenkapital 365.000 326.000 342.000 217.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 16.000 16.000 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 109.000 69.000 28.000 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 16.000 16.000 0 16.000
Leverandørgjeld 5.000 11.000 3.000 478.000 8.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 67.000 33.000 31.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000 667.000 544.000 634.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 854.000 649.000 1.172.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 1.196.000 1.007.000 1.389.000 600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 342.000 358.000 195.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 1 1.2 0.6
Soliditet 40.2 27.3 3 15.6 12.3
Resultatgrad 1.3 0 5.3 1.9 4.8
Rentedekningsgrad 4 0 35.8 1 12.2
Gjeldsgrad 1.5 2.7 1.9 5.4 7.1
Total kapitalrentabilitet 5.6 0 16.7 7.9 18.3
Signatur
10.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2020
PROKURA
RØED FREDRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex