Glass System As
Juridisk navn:  Glass System As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjelfossveien 30 Skjelfossveien 30 Fax:
1827 Hobøl 1827 Hobøl
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 913277813
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
715.98%
Resultat  
  
297.06%
Egenkapital  
  
167.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.370.000 413.000 116.000 0 0
Resultat: 135.000 34.000 40.000 -22.000 -10.000
Egenkapital: 166.000 62.000 36.000 -2.000 20.000
Regnskap for  Glass System As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.370.000 413.000 116.000 0 0
Driftskostnader -3.234.000 -380.000 -76.000 -22.000 -10.000
Driftsresultat 136.000 34.000 40.000 -22.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 135.000 34.000 40.000 -22.000 -10.000
Skattekostnad -31.000 -8.000 -2.000 0 0
Årsresultat 104.000 26.000 38.000 -22.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Sum eiendeler 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 32.000 6.000 -32.000 -10.000
Sum egenkapital 166.000 62.000 36.000 -2.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 26.000 36.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.370.000 413.000 116.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.370.000 413.000 116.000 0 0
Varekostnad -2.447.000 -323.000 -68.000 0 0
Lønninger -657.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -57.000 -8.000 -22.000 -10.000
Driftskostnader -3.234.000 -380.000 -76.000 -22.000 -10.000
Driftsresultat 136.000 34.000 40.000 -22.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 26.000 38.000 -22.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 357.000 18.000 17.000 0 0
Andre fordringer 0 3.000 7.000 7.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 67.000 48.000 2.000 19.000
Sum omløpsmidler 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Sum eiendeler 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 32.000 6.000 -32.000 -10.000
Sum egenkapital 166.000 62.000 36.000 -2.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -30.000 1.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 31.000 8.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000 0 15.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 17.000 15.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 26.000 36.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 427.000 88.000 72.000 9.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 62.000 36.000 -2.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.4 2 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 3.4 2 0.9 0.0
Soliditet 38.9 70.5 5 -22.2 100.0
Resultatgrad 4 8.2 34.5
Rentedekningsgrad 22.7
Gjeldsgrad 1.6 0.4 1 -5.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 3 38.6 55.6 -244.4 -50.0
Signatur
02.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex