Glass & Fuge Konsulenten
Juridisk navn:  Glass & Fuge Konsulenten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Utleirvegen 134 Utleirvegen 134 Fax:
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 999135986
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/2012
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Eva Huse Regnskap Og Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.94%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
3.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 75.000 127.000 72.000 156.000 74.000
Resultat: 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Egenkapital: 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Regnskap for  Glass & Fuge Konsulenten
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75.000 127.000 72.000 156.000 74.000
Driftskostnader -74.000 -122.000 -94.000 -121.000 -59.000
Driftsresultat 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Sum eiendeler 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Sum egenkapital 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 4.000 4.000 19.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 127.000 72.000 156.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 75.000 127.000 72.000 156.000 74.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 -32.000 4.000 -30.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -90.000 -97.000 -91.000 -59.000
Driftskostnader -74.000 -122.000 -94.000 -121.000 -59.000
Driftsresultat 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 4.000 -22.000 35.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 17.000 7.000
Andre fordringer 0 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 32.000 23.000 47.000 19.000
Sum omløpsmidler 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Sum eiendeler 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Sum egenkapital 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 14.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 3.000 5.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 4.000 4.000 19.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000 27.000 64.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 28.000 23.000 45.000 10.000
Likviditetsgrad 1 8 6.8 3.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0 8 6.8 3.4 1.7
Soliditet 1 87.5 85.2 70.3 38.5
Resultatgrad 1.3 3.1 -30.6 22.4 20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.4 12.5 -81.5 54.7 57.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex