Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glastadheia Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Glastadheia Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93261515
Solbergveien 46 Solbergveien 46 Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 989383736
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/7/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Tvedestrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.1%
Resultat  
  
-588.89%
Egenkapital  
  
-5.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 250.000 1.196.000 760.000 3.482.000 1.050.000
Resultat: -248.000 -36.000 224.000 1.173.000 57.000
Egenkapital: 3.071.000 3.264.000 3.292.000 3.424.000 2.569.000
Regnskap for  Glastadheia Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 250.000 1.196.000 760.000 3.482.000 1.050.000
Driftskostnader -350.000 -1.078.000 -408.000 -2.215.000 -889.000
Driftsresultat -100.000 117.000 352.000 1.267.000 160.000
Finansinntekter 0 2.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -148.000 -156.000 -131.000 -97.000 -105.000
Finans -148.000 -154.000 -127.000 -94.000 -103.000
Resultat før skatt -248.000 -36.000 224.000 1.173.000 57.000
Skattekostnad 54.000 8.000 -56.000 -318.000 -15.000
Årsresultat -193.000 -28.000 168.000 855.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.282.000 7.689.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Sum eiendeler 7.344.000 7.697.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Sum opptjent egenkapital 3.011.000 3.204.000 3.232.000 3.364.000 2.509.000
Sum egenkapital 3.071.000 3.264.000 3.292.000 3.424.000 2.569.000
Sum langsiktig gjeld 4.268.000 4.400.000 5.000.000 3.280.000 2.485.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 32.000 85.000 405.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 7.345.000 7.696.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 1.195.000 760.000 3.482.000 1.050.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 250.000 1.196.000 760.000 3.482.000 1.050.000
Varekostnad -295.000 -957.000 -354.000 -1.908.000 -769.000
Lønninger -11.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -121.000 -54.000 -307.000 -120.000
Driftskostnader -350.000 -1.078.000 -408.000 -2.215.000 -889.000
Driftsresultat -100.000 117.000 352.000 1.267.000 160.000
Finansinntekter 0 2.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -148.000 -156.000 -131.000 -97.000 -105.000
Finans -148.000 -154.000 -127.000 -94.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -193.000 -28.000 168.000 855.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 8.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 8.000 0 0 0
Varebeholdning 6.590.000 6.512.000 5.995.000 4.707.000 4.785.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 361.000 236.000 657.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 491.000 816.000 2.147.000 1.745.000 127.000
Sum omløpsmidler 7.282.000 7.689.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Sum eiendeler 7.344.000 7.697.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Sum opptjent egenkapital 3.011.000 3.204.000 3.232.000 3.364.000 2.509.000
Sum egenkapital 3.071.000 3.264.000 3.292.000 3.424.000 2.569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.268.000 4.400.000 5.000.000 3.280.000 2.485.000
Leverandørgjeld 0 0 0 69.000 0
Betalbar skatt 0 0 56.000 318.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 32.000 29.000 17.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 32.000 85.000 405.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 7.345.000 7.696.000 8.377.000 7.109.000 5.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.276.000 7.657.000 8.292.000 6.704.000 5.054.000
Likviditetsgrad 1 1213. 240. 9 17.6 203.2
Likviditetsgrad 2 115.3 36.8 2 6.0 11.8
Soliditet 41.8 42.4 39.3 48.2 50.6
Resultatgrad - 9.8 46.3 36.4 15.2
Rentedekningsgrad -0.7 0.8 2.7 13.1 1.5
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.5 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 1.5 4.2 17.9 3.2
Signatur
27.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.11.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ØYSTEIN FINSRUD
ERIK SOLBERG
MERETE GLIDJE SOLBERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex