Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Global Work Norge
Juridisk navn:  Global Work Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93429299
Postboks 552 Maurholsveien 337 Fax: 38394990
4379 Egersund 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 991222944
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/12/2007
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.03%
Resultat  
  
66.67%
Egenkapital  
  
-17.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 121.000 68.000 0 0
Resultat: -14.000 -42.000 -69.000 0 0
Egenkapital: -93.000 -79.000 -37.000 32.000 32.000
Regnskap for  Global Work Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 121.000 68.000 0 0
Driftskostnader -43.000 -161.000 -137.000 0 0
Driftsresultat -14.000 -40.000 -69.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -42.000 -69.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -42.000 -69.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 0 50.000 32.000 0
Sum eiendeler 34.000 0 50.000 32.000 0
Sum opptjent egenkapital -93.000 -79.000 -37.000 0 0
Sum egenkapital -93.000 -79.000 -37.000 32.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 80.000 88.000 0 -32.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 1.000 51.000 32.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 121.000 68.000 0 0
Andre inntekter 11.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 121.000 68.000 0 0
Varekostnad 0 0 -86.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -161.000 -51.000 0 0
Driftskostnader -43.000 -161.000 -137.000 0 0
Driftsresultat -14.000 -40.000 -69.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -42.000 -69.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 0 50.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 0 50.000 32.000 0
Sum eiendeler 34.000 0 50.000 32.000 0
Sum opptjent egenkapital -93.000 -79.000 -37.000 0 0
Sum egenkapital -93.000 -79.000 -37.000 32.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 28.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 51.000 79.000 0 -32.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 80.000 88.000 0 -32.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 1.000 51.000 32.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.000 -80.000 -38.000 32.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.6 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.6 0.0 0.1
Soliditet -265.7 -72.5 100.0
Resultatgrad -48.3 -33.1 -101.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -2.4 0.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -135.3 0.0
Signatur
27.04.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
HETLAND ROLF
SØRENSEN JAN HOLM
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex