Gls Norway As
Juridisk navn:  Gls Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40603629
C/O Boligmakeriet As Nesbruveien 75 C/O Boligmakeriet As Nesbruveien 75 Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 997992814
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.45%
Resultat  
  
-44.34%
Egenkapital  
  
-24.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.583.000 3.810.000 3.224.000 4.219.000 3.017.000
Resultat: -306.000 -212.000 -1.146.000 66.000 556.000
Egenkapital: -1.565.000 -1.260.000 -1.048.000 84.000 30.000
Regnskap for  Gls Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.583.000 3.810.000 3.224.000 4.219.000 3.017.000
Driftskostnader -1.844.000 -3.962.000 -4.302.000 -4.106.000 -2.442.000
Driftsresultat -261.000 -152.000 -1.079.000 113.000 574.000
Finansinntekter 0 0 0 0 11.000
Finanskostnader -45.000 -59.000 -67.000 -47.000 -29.000
Finans -45.000 -59.000 -67.000 -47.000 -18.000
Resultat før skatt -306.000 -212.000 -1.146.000 66.000 556.000
Skattekostnad 0 0 14.000 -12.000 -160.000
Årsresultat -306.000 -212.000 -1.132.000 54.000 397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -26.000 471.000 662.000 1.003.000 463.000
Sum omløpsmidler 465.000 822.000 922.000 1.103.000 1.226.000
Sum eiendeler 439.000 1.293.000 1.584.000 2.106.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.290.000 -1.078.000 54.000 0
Sum egenkapital -1.565.000 -1.260.000 -1.048.000 84.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 503.000 1.079.000 989.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 2.005.000 2.049.000 1.553.000 1.033.000 1.501.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 1.292.000 1.584.000 2.106.000 1.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 768.000 844.000 881.000 562.000 1.042.000
Andre inntekter 815.000 2.966.000 2.343.000 3.657.000 1.975.000
Driftsinntekter 1.583.000 3.810.000 3.224.000 4.219.000 3.017.000
Varekostnad -388.000 -1.808.000 -1.166.000 -1.062.000 -387.000
Lønninger -1.134.000 -1.103.000 -1.871.000 -2.229.000 -1.499.000
Avskrivning -12.000 -167.000 -255.000 -106.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -884.000 -1.010.000 -709.000 -491.000
Driftskostnader -1.844.000 -3.962.000 -4.302.000 -4.106.000 -2.442.000
Driftsresultat -261.000 -152.000 -1.079.000 113.000 574.000
Finansinntekter 0 0 0 0 11.000
Finanskostnader -45.000 -59.000 -67.000 -47.000 -29.000
Finans -45.000 -59.000 -67.000 -47.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -401.000
Årsresultat -306.000 -212.000 -1.132.000 54.000 397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 471.000 638.000 957.000 262.000
Sum varige driftsmidler 0 471.000 638.000 957.000 262.000
Sum finansielle anleggsmidler -26.000 0 24.000 46.000 201.000
Sum anleggsmidler -26.000 471.000 662.000 1.003.000 463.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 460.000 12.000 237.000 159.000 124.000
Andre fordringer 0 700.000 589.000 719.000 1.025.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 110.000 95.000 225.000 78.000
Sum omløpsmidler 465.000 822.000 922.000 1.103.000 1.226.000
Sum eiendeler 439.000 1.293.000 1.584.000 2.106.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.290.000 -1.078.000 54.000 0
Sum egenkapital -1.565.000 -1.260.000 -1.048.000 84.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 503.000 1.079.000 989.000 158.000
Leverandørgjeld 542.000 960.000 921.000 67.000 235.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 177.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 246.000 515.000 526.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0 -401.000
Annen kortsiktig gjeld 1.440.000 843.000 116.000 441.000 317.000
Sum kortsiktig gjeld 2.005.000 2.049.000 1.553.000 1.033.000 1.501.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 1.292.000 1.584.000 2.106.000 1.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.540.000 -1.227.000 -631.000 70.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.6 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.6 1.1 0.9
Soliditet -355.7 -97.5 -66.2 4.0 1.8
Resultatgrad -16.5 -33.5 2.7 19.0
Rentedekningsgrad -5.8 -2.6 -16.1 2.4 20.2
Gjeldsgrad -1.3 -2.5 24.1 55.3
Total kapitalrentabilitet -59.3 -11.8 -68.1 5.4 34.6
Signatur
08.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.05.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex