Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gn Hearing Norway As
Juridisk navn:  Gn Hearing Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477530
Postboks 132 Sentrum Brynsveien 13 Fax: 22477550
0102 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912920437
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/1/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.87%
Resultat  
  
71.09%
Egenkapital  
  
43.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000 99.193.000
Resultat: 4.077.000 2.383.000 4.402.000 3.885.000 3.947.000
Egenkapital: 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000 2.000.000
Regnskap for  Gn Hearing Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000 99.193.000
Driftskostnader -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000 -97.565.000 -95.225.000
Driftsresultat 4.171.000 2.722.000 4.684.000 4.065.000 3.968.000
Finansinntekter 254.000 87.000 46.000 236.000 289.000
Finanskostnader -349.000 -426.000 -328.000 -417.000 -310.000
Finans -95.000 -339.000 -282.000 -181.000 -21.000
Resultat før skatt 4.077.000 2.383.000 4.402.000 3.885.000 3.947.000
Skattekostnad -1.109.000 -818.000 -1.330.000 -1.582.000 -1.189.000
Årsresultat 2.968.000 1.565.000 3.072.000 2.303.000 2.757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.976.000 4.016.000 5.282.000 4.055.000
Sum omløpsmidler 65.864.000 66.597.000 49.236.000 35.478.000 27.694.000
Sum eiendeler 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.760.000 31.749.000
Sum opptjent egenkapital 8.125.000 5.056.000 2.858.000 0 0
Sum egenkapital 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 57.156.000 61.321.000 46.861.000 37.734.000 29.115.000
Sum gjeld og egenkapital 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.761.000 31.748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 119.177.000 127.583.000 117.100.000 101.631.000 99.193.000
Andre inntekter 0 382.000 0 0 0
Driftsinntekter 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000 99.193.000
Varekostnad -90.211.000 -99.796.000 -88.840.000 -73.469.000 -67.902.000
Lønninger -14.947.000 -16.828.000 -16.912.000 -15.540.000 -17.611.000
Avskrivning -45.000 -22.000 -22.000 -25.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.802.000 -8.596.000 -6.642.000 -8.531.000 -9.588.000
Driftskostnader -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000 -97.565.000 -95.225.000
Driftsresultat 4.171.000 2.722.000 4.684.000 4.065.000 3.968.000
Finansinntekter 254.000 87.000 46.000 236.000 289.000
Finanskostnader -349.000 -426.000 -328.000 -417.000 -310.000
Finans -95.000 -339.000 -282.000 -181.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.970.000 -6.198.000
Årsresultat 2.968.000 1.565.000 3.072.000 2.303.000 2.757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.446.000 2.969.000 3.987.000 5.231.000 3.978.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 7.000 29.000 51.000 76.000
Sum varige driftsmidler 83.000 7.000 29.000 51.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.976.000 4.016.000 5.282.000 4.055.000
Varebeholdning 47.684.000 30.384.000 30.388.000 12.707.000 9.977.000
Kundefordringer 11.873.000 11.820.000 14.485.000 11.268.000 10.607.000
Andre fordringer 482.000 626.000 971.000 696.000 2.279.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.825.000 971.000 3.142.000 2.561.000 1.891.000
Sum omløpsmidler 65.864.000 66.597.000 49.236.000 35.478.000 27.694.000
Sum eiendeler 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.760.000 31.749.000
Sum opptjent egenkapital 8.125.000 5.056.000 2.858.000 0 0
Sum egenkapital 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000 2.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000 633.000
Gjeld til kredittinstitutt 47.516.000 0 40.583.000 20.424.000 10.580.000
Sum langsiktig gjeld 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000 633.000
Leverandørgjeld 989.000 51.679.000 -127.000 914.000 2.151.000
Betalbar skatt 616.000 0 0 2.862.000 3.650.000
Skyldig offentlige avgifter 5.615.000 6.439.000 706.000 1.425.000 2.444.000
Utbytte 0 0 0 -1.970.000 -6.198.000
Annen kortsiktig gjeld 2.421.000 3.203.000 5.699.000 3.940.000 4.092.000
Sum kortsiktig gjeld 57.156.000 61.321.000 46.861.000 37.734.000 29.115.000
Sum gjeld og egenkapital 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.761.000 31.748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.708.000 5.276.000 2.375.000 -2.256.000 -1.421.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.4 0.7 0.7
Soliditet 14.8 10.1 9.1 4.9 6.3
Resultatgrad 3.5 2.1 4 4.0 4.0
Rentedekningsgrad 1 6.4 14.3 10.3 13.7
Gjeldsgrad 5.8 8.9 1 19.4 14.9
Total kapitalrentabilitet 6.5 4 8.9 10.6 13.4
Signatur
03.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex