Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Go' Boksen As
Juridisk navn:  Go' Boksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hortensveien 224A Hortensveien 224A Fax:
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 919005831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
561.29%
Resultat  
  
54.05%
Egenkapital  
  
-28.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 205.000 31.000
Resultat: -17.000 -37.000
Egenkapital: 41.000 57.000
Regnskap for  Go' Boksen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 205.000 31.000
Driftskostnader -223.000 -68.000
Driftsresultat -18.000 -37.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -17.000 -37.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -17.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 78.000 57.000
Sum eiendeler 78.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -43.000
Sum egenkapital 41.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 204.000 31.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 205.000 31.000
Varekostnad -95.000 -22.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -46.000
Driftskostnader -223.000 -68.000
Driftsresultat -18.000 -37.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 63.000 0
Andre fordringer 0 10.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 48.000
Sum omløpsmidler 78.000 57.000
Sum eiendeler 78.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -43.000
Sum egenkapital 41.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 56.000
Likviditetsgrad 1 2.1 5
Likviditetsgrad 2 2.1 5
Soliditet 51.9 98.3
Resultatgrad -8.8 -119.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0
Total kapitalrentabilitet -21.5 -63.8
Signatur
18.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex