Go Rafting Sjoa As
Juridisk navn:  Go Rafting Sjoa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61235000
Varphaugen Varphaugen Fax: 96129955
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 980409449
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 12/23/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.59%
Resultat  
  
696.97%
Egenkapital  
  
39.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000 3.390.000
Resultat: 197.000 -33.000 162.000 30.000 20.000
Egenkapital: -305.000 -502.000 -468.000 -630.000 -660.000
Regnskap for  Go Rafting Sjoa As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000 3.390.000
Driftskostnader -3.577.000 -3.409.000 -3.351.000 -3.363.000 -3.332.000
Driftsresultat 226.000 -1.000 193.000 63.000 59.000
Finansinntekter 11.000 12.000 12.000 13.000 11.000
Finanskostnader -41.000 -43.000 -44.000 -46.000 -50.000
Finans -30.000 -31.000 -32.000 -33.000 -39.000
Resultat før skatt 197.000 -33.000 162.000 30.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 -33.000 162.000 30.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 116.000 68.000 95.000 173.000
Sum omløpsmidler 368.000 222.000 290.000 212.000 181.000
Sum eiendeler 649.000 338.000 358.000 307.000 354.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -692.000 -658.000 -820.000 -850.000
Sum egenkapital -305.000 -502.000 -468.000 -630.000 -660.000
Sum langsiktig gjeld 630.000 466.000 558.000 646.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 374.000 268.000 292.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 338.000 358.000 308.000 354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.792.000 3.402.000 3.475.000 3.380.000 3.372.000
Andre inntekter 10.000 5.000 70.000 47.000 18.000
Driftsinntekter 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000 3.390.000
Varekostnad -532.000 -642.000 -484.000 -515.000 -629.000
Lønninger -1.769.000 -1.547.000 -1.816.000 -1.781.000 -1.593.000
Avskrivning -53.000 -35.000 -51.000 -78.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.223.000 -1.185.000 -1.000.000 -989.000 -1.008.000
Driftskostnader -3.577.000 -3.409.000 -3.351.000 -3.363.000 -3.332.000
Driftsresultat 226.000 -1.000 193.000 63.000 59.000
Finansinntekter 11.000 12.000 12.000 13.000 11.000
Finanskostnader -41.000 -43.000 -44.000 -46.000 -50.000
Finans -30.000 -31.000 -32.000 -33.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 -33.000 162.000 30.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 0 9.000 30.000 51.000
Fast eiendom 35.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 96.000 39.000 45.000 102.000
Sum varige driftsmidler 191.000 96.000 39.000 45.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 281.000 116.000 68.000 95.000 173.000
Varebeholdning 14.000 23.000 21.000 25.000 21.000
Kundefordringer 3.000 55.000 117.000 55.000 15.000
Andre fordringer 127.000 139.000 121.000 93.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 4.000 32.000 39.000 3.000
Sum omløpsmidler 368.000 222.000 290.000 212.000 181.000
Sum eiendeler 649.000 338.000 358.000 307.000 354.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -692.000 -658.000 -820.000 -850.000
Sum egenkapital -305.000 -502.000 -468.000 -630.000 -660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 87.000 19.000 4.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 630.000 466.000 558.000 646.000 729.000
Leverandørgjeld 19.000 70.000 12.000 64.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 61.000 99.000 118.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 155.000 137.000 105.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 374.000 268.000 292.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 338.000 358.000 308.000 354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 -152.000 22.000 -80.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 1 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 1 0.6 0.6
Soliditet -148.5 -130.7 -204.5 -186.4
Resultatgrad 5.9 - 5.4 1.8 1.7
Rentedekningsgrad 5.5 - 4.4 1.4 1.4
Gjeldsgrad -3.1 -1.7 -1.8 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet 36.5 3.3 57.3 24.7 19.8
Signatur
17.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex