Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godøya Invest As
Juridisk navn:  Godøya Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Godøyvegen 645 Godøyvegen 645 Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 921772769
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 11.494.000
Resultat: 9.673.000
Egenkapital: 6.779.000
Regnskap for  Godøya Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 11.494.000
Driftskostnader -1.823.000
Driftsresultat 9.671.000
Finansinntekter 37.000
Finanskostnader -36.000
Finans 1.000
Resultat før skatt 9.673.000
Skattekostnad -2.245.000
Årsresultat 7.429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 9.034.000
Sum eiendeler 9.034.000
Sum opptjent egenkapital 6.729.000
Sum egenkapital 6.779.000
Sum langsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 9.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.849.000
Andre inntekter 9.645.000
Driftsinntekter 11.494.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.243.000
Avskrivning -115.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -465.000
Driftskostnader -1.823.000
Driftsresultat 9.671.000
Finansinntekter 37.000
Finanskostnader -36.000
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -800.000
Årsresultat 7.429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.034.000
Sum omløpsmidler 9.034.000
Sum eiendeler 9.034.000
Sum opptjent egenkapital 6.729.000
Sum egenkapital 6.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 2.245.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -800.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 9.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.786.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 7
Resultatgrad 84.1
Rentedekningsgrad 268.6
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 107.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex