Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godstransportøren Dalane As
Juridisk navn:  Godstransportøren Dalane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjellandsveien 44 Gamle Sokndalsveien 38 Fax:
4373 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 920825265
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/7/2018 3
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 994.000
Resultat: -322.000
Egenkapital: -222.000
Regnskap for  Godstransportøren Dalane As
Resultat 2018
Driftsinntekter 994.000
Driftskostnader -1.290.000
Driftsresultat -296.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000
Finans -25.000
Resultat før skatt -322.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 734.000
Sum omløpsmidler 237.000
Sum eiendeler 971.000
Sum opptjent egenkapital -322.000
Sum egenkapital -222.000
Sum langsiktig gjeld 671.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 994.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 994.000
Varekostnad -404.000
Lønninger -523.000
Avskrivning -116.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -247.000
Driftskostnader -1.290.000
Driftsresultat -296.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000
Finans -25.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 734.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 734.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 734.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 156.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 72.000
Sum omløpsmidler 237.000
Sum eiendeler 971.000
Sum opptjent egenkapital -322.000
Sum egenkapital -222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 671.000
Leverandørgjeld 313.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -22.9
Resultatgrad -29.8
Rentedekningsgrad -11.8
Gjeldsgrad -5.4
Total kapitalrentabilitet -30.5
Signatur
26.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex