Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godstransport AS
Juridisk navn:  Godstransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90556748
Turkisvegen 46 Mellombrottet 1 Fax: 35598464
3931 Porsgrunn 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 829030012
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.11%
Resultat  
  
376.67%
Egenkapital  
  
0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000 3.194.000
Resultat: 286.000 60.000 39.000 556.000 534.000
Egenkapital: 882.000 879.000 878.000 893.000 670.000
Regnskap for  Godstransport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000 3.194.000
Driftskostnader -2.260.000 -1.942.000 -1.833.000 -2.387.000 -2.654.000
Driftsresultat 314.000 100.000 94.000 603.000 539.000
Finansinntekter 11.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -43.000 -57.000 -48.000 -7.000
Finans -29.000 -40.000 -56.000 -47.000 -6.000
Resultat før skatt 286.000 60.000 39.000 556.000 534.000
Skattekostnad -63.000 -9.000 -3.000 -133.000 -91.000
Årsresultat 222.000 51.000 35.000 423.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000 36.000
Sum omløpsmidler 971.000 830.000 897.000 1.130.000 1.361.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.224.000 2.664.000 3.270.000 1.397.000
Sum opptjent egenkapital 282.000 279.000 278.000 293.000 70.000
Sum egenkapital 882.000 879.000 878.000 893.000 670.000
Sum langsiktig gjeld 785.000 947.000 1.417.000 1.822.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 398.000 368.000 555.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.323.000 2.224.000 2.663.000 3.270.000 1.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.446.000 2.041.000 1.927.000 2.632.000 3.194.000
Andre inntekter 129.000 0 0 359.000 0
Driftsinntekter 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000 3.194.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.468.000 -1.283.000 -1.195.000 -1.586.000 -1.731.000
Avskrivning -376.000 -373.000 -373.000 -201.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -416.000 -286.000 -265.000 -600.000 -907.000
Driftskostnader -2.260.000 -1.942.000 -1.833.000 -2.387.000 -2.654.000
Driftsresultat 314.000 100.000 94.000 603.000 539.000
Finansinntekter 11.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -43.000 -57.000 -48.000 -7.000
Finans -29.000 -40.000 -56.000 -47.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -220.000 -50.000 -50.000 -200.000 -143.000
Årsresultat 222.000 51.000 35.000 423.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000 36.000
Sum varige driftsmidler 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 242.000 226.000 212.000 207.000 344.000
Andre fordringer 21.000 0 0 1.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 707.000 603.000 685.000 922.000 937.000
Sum omløpsmidler 971.000 830.000 897.000 1.130.000 1.361.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.224.000 2.664.000 3.270.000 1.397.000
Sum opptjent egenkapital 282.000 279.000 278.000 293.000 70.000
Sum egenkapital 882.000 879.000 878.000 893.000 670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 111.000 137.000 137.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 785.000 947.000 1.417.000 1.822.000 3.000
Leverandørgjeld 71.000 35.000 46.000 45.000 104.000
Betalbar skatt 60.000 35.000 3.000 0 88.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 158.000 148.000 151.000 200.000
Utbytte -220.000 -50.000 -50.000 -200.000 -143.000
Annen kortsiktig gjeld 134.000 120.000 121.000 159.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 398.000 368.000 555.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.323.000 2.224.000 2.663.000 3.270.000 1.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 432.000 529.000 575.000 637.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 2.4 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 2.1 2.4 2 1.9
Soliditet 3 39.5 3 27.3 48.0
Resultatgrad 12.2 4.9 4.9 20.2 16.9
Rentedekningsgrad 7.8 2.3 1.6 12.6 77.1
Gjeldsgrad 1.6 1.5 2 2.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 1 4.6 3.6 18.5 38.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
BÆVER ÅSE
BÆVER THOMAS
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex