Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Autosenter AS
Juridisk navn:  Godvik Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55264770
Godvikveien 11 Godvikveien 11 Fax: 55936085
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 934962508
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.59%
Resultat  
  
-21.43%
Egenkapital  
  
3.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.397.000 3.417.000 4.693.000 2.856.000 2.502.000
Resultat: 1.001.000 1.274.000 2.915.000 1.196.000 1.040.000
Egenkapital: 12.143.000 11.712.000 10.727.000 8.239.000 7.291.000
Regnskap for  Godvik Autosenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.397.000 3.417.000 4.693.000 2.856.000 2.502.000
Driftskostnader -2.389.000 -2.136.000 -1.745.000 -1.616.000 -1.399.000
Driftsresultat 1.008.000 1.281.000 2.947.000 1.240.000 1.103.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -34.000 -46.000 -69.000
Finans -7.000 -8.000 -32.000 -45.000 -64.000
Resultat før skatt 1.001.000 1.274.000 2.915.000 1.196.000 1.040.000
Skattekostnad -220.000 -289.000 -428.000 -248.000 -185.000
Årsresultat 781.000 985.000 2.488.000 948.000 855.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.014.000 8.349.000 8.291.000 8.247.000 8.196.000
Sum omløpsmidler 4.430.000 4.341.000 3.514.000 1.964.000 2.401.000
Sum eiendeler 13.444.000 12.690.000 11.805.000 10.211.000 10.597.000
Sum opptjent egenkapital 11.643.000 11.212.000 10.227.000 7.739.000 6.791.000
Sum egenkapital 12.143.000 11.712.000 10.727.000 8.239.000 7.291.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 98.000 106.000 906.000 1.031.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 880.000 973.000 1.066.000 2.275.000
Sum gjeld og egenkapital 13.444.000 12.690.000 11.806.000 10.211.000 10.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.397.000 3.417.000 4.693.000 2.856.000 2.502.000
Driftsinntekter 3.397.000 3.417.000 4.693.000 2.856.000 2.502.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -822.000 -648.000 -515.000 -371.000 -315.000
Avskrivning -460.000 -379.000 -337.000 -398.000 -298.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.107.000 -1.109.000 -893.000 -847.000 -786.000
Driftskostnader -2.389.000 -2.136.000 -1.745.000 -1.616.000 -1.399.000
Driftsresultat 1.008.000 1.281.000 2.947.000 1.240.000 1.103.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -34.000 -46.000 -69.000
Finans -7.000 -8.000 -32.000 -45.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 781.000 985.000 2.488.000 948.000 855.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.177.000 6.977.000 6.872.000 6.969.000 7.114.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.836.000 1.371.000 1.419.000 1.277.000 1.080.000
Sum varige driftsmidler 9.013.000 8.348.000 8.290.000 8.246.000 8.195.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 9.014.000 8.349.000 8.291.000 8.247.000 8.196.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 25.000 0 1.021.000
Andre fordringer 25.000 19.000 19.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.405.000 4.322.000 3.471.000 1.949.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 4.430.000 4.341.000 3.514.000 1.964.000 2.401.000
Sum eiendeler 13.444.000 12.690.000 11.805.000 10.211.000 10.597.000
Sum opptjent egenkapital 11.643.000 11.212.000 10.227.000 7.739.000 6.791.000
Sum egenkapital 12.143.000 11.712.000 10.727.000 8.239.000 7.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 98.000 106.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 98.000 106.000 906.000 1.031.000
Leverandørgjeld 21.000 9.000 3.000 27.000 0
Betalbar skatt 211.000 297.000 321.000 248.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000 91.000 106.000 57.000 262.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 780.000 483.000 543.000 735.000 1.828.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 880.000 973.000 1.066.000 2.275.000
Sum gjeld og egenkapital 13.444.000 12.690.000 11.806.000 10.211.000 10.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.236.000 3.461.000 2.541.000 898.000 126.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4.9 3.6 1.8 1.1
Likviditetsgrad 2 3.7 4.9 3.6 1.8 1.1
Soliditet 90.3 92.3 90.9 80.7 68.8
Resultatgrad 29.7 37.5 62.8 43.4 44.1
Rentedekningsgrad 100.8 128.1 86.7 2 16.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.5 10.1 2 12.2 10.5
Signatur
21.10.2016
Prokurister
21.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex