Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Bilverksted AS
Juridisk navn:  Godvik Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55265300
Godviksvingene 160 Godviksvingene 160 Fax: 55265200
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989286137
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.53%
Resultat  
  
-89.97%
Egenkapital  
  
-11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.608.000 8.478.000 6.311.000 7.011.000 5.743.000
Resultat: 33.000 329.000 49.000 32.000 108.000
Egenkapital: 785.000 882.000 1.229.000 1.193.000 1.170.000
Regnskap for  Godvik Bilverksted AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.608.000 8.478.000 6.311.000 7.011.000 5.743.000
Driftskostnader -8.517.000 -8.103.000 -6.269.000 -7.014.000 -5.657.000
Driftsresultat 91.000 375.000 43.000 -3.000 87.000
Finansinntekter 44.000 59.000 85.000 115.000 119.000
Finanskostnader -101.000 -105.000 -79.000 -80.000 -98.000
Finans -57.000 -46.000 6.000 35.000 21.000
Resultat før skatt 33.000 329.000 49.000 32.000 108.000
Skattekostnad -10.000 -77.000 -13.000 -8.000 -32.000
Årsresultat 23.000 252.000 36.000 24.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.935.000 2.471.000 2.707.000 2.944.000 3.117.000
Sum omløpsmidler 261.000 724.000 324.000 309.000 410.000
Sum eiendeler 3.196.000 3.195.000 3.031.000 3.253.000 3.527.000
Sum opptjent egenkapital 685.000 782.000 1.129.000 1.093.000 1.070.000
Sum egenkapital 785.000 882.000 1.229.000 1.193.000 1.170.000
Sum langsiktig gjeld 997.000 1.041.000 1.383.000 1.290.000 1.597.000
Sum kortsiktig gjeld 1.414.000 1.273.000 419.000 770.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 3.196.000 3.196.000 3.031.000 3.253.000 3.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.270.000 7.846.000 5.881.000 6.633.000 5.322.000
Andre inntekter 338.000 632.000 429.000 378.000 422.000
Driftsinntekter 8.608.000 8.478.000 6.311.000 7.011.000 5.743.000
Varekostnad -2.715.000 -2.973.000 -1.955.000 -2.134.000 -1.702.000
Lønninger -3.161.000 -2.982.000 -1.670.000 -2.688.000 -1.984.000
Avskrivning -237.000 -269.000 -295.000 -230.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.404.000 -1.879.000 -2.349.000 -1.962.000 -1.775.000
Driftskostnader -8.517.000 -8.103.000 -6.269.000 -7.014.000 -5.657.000
Driftsresultat 91.000 375.000 43.000 -3.000 87.000
Finansinntekter 44.000 59.000 85.000 115.000 119.000
Finanskostnader -101.000 -105.000 -79.000 -80.000 -98.000
Finans -57.000 -46.000 6.000 35.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -600.000 0 0 0
Årsresultat 23.000 252.000 36.000 24.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 0 20.000 33.000 42.000
Fast eiendom 54.000 111.000 167.000 142.000 155.000
Maskiner anlegg 0 0 93.000 136.000 126.000
Driftsløsøre 467.000 174.000 704.000 440.000 588.000
Sum varige driftsmidler 521.000 284.000 964.000 718.000 869.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.372.000 2.187.000 1.723.000 2.193.000 2.206.000
Sum anleggsmidler 2.935.000 2.471.000 2.707.000 2.944.000 3.117.000
Varebeholdning 24.000 69.000 61.000 31.000 15.000
Kundefordringer 29.000 187.000 109.000 87.000 50.000
Andre fordringer 83.000 148.000 5.000 16.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 320.000 148.000 175.000 173.000
Sum omløpsmidler 261.000 724.000 324.000 309.000 410.000
Sum eiendeler 3.196.000 3.195.000 3.031.000 3.253.000 3.527.000
Sum opptjent egenkapital 685.000 782.000 1.129.000 1.093.000 1.070.000
Sum egenkapital 785.000 882.000 1.229.000 1.193.000 1.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 997.000 1.041.000 1.383.000 1.290.000 1.597.000
Leverandørgjeld 519.000 442.000 234.000 309.000 289.000
Betalbar skatt 54.000 53.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 392.000 134.000 235.000 180.000
Utbytte -120.000 -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 476.000 286.000 50.000 226.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 1.414.000 1.273.000 419.000 770.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 3.196.000 3.196.000 3.031.000 3.253.000 3.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.153.000 -549.000 -95.000 -461.000 -351.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.8 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.6 0.4 0.6
Soliditet 24.6 27.6 40.5 36.7 33.2
Resultatgrad 1.1 4.4 0.7 1.5
Rentedekningsgrad 0.9 3.6 0.5 2.1
Gjeldsgrad 3.1 2.6 1.5 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 4.2 13.6 4.2 3.4 5.8
Signatur
12.03.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex