Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Eiendom AS
Juridisk navn:  Godvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2414 Drotningsvik Leirvikåsen 33 Fax:
5834 Bergen 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993357480
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: godvik eiendm as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
-65.7%
Egenkapital  
  
5.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.329.000 1.293.000 1.264.000 1.233.000 1.199.000
Resultat: 177.000 516.000 453.000 497.000 544.000
Egenkapital: 2.766.000 2.630.000 2.250.000 1.923.000 1.567.000
Regnskap for  Godvik Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.329.000 1.293.000 1.264.000 1.233.000 1.199.000
Driftskostnader -1.153.000 -778.000 -811.000 -737.000 -651.000
Driftsresultat 176.000 516.000 452.000 496.000 547.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 -3.000
Resultat før skatt 177.000 516.000 453.000 497.000 544.000
Skattekostnad -41.000 -136.000 -126.000 -142.000 -181.000
Årsresultat 136.000 380.000 327.000 355.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.104.000 4.165.000 4.040.000 3.606.000 3.801.000
Sum omløpsmidler 2.097.000 1.825.000 1.332.000 1.424.000 895.000
Sum eiendeler 6.201.000 5.990.000 5.372.000 5.030.000 4.696.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.530.000 2.150.000 1.823.000 1.467.000
Sum egenkapital 2.766.000 2.630.000 2.250.000 1.923.000 1.567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 3.360.000 3.123.000 3.108.000 3.129.000
Sum gjeld og egenkapital 6.202.000 5.990.000 5.373.000 5.031.000 4.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.329.000 1.293.000 1.264.000 1.233.000 1.199.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.329.000 1.293.000 1.264.000 1.233.000 1.199.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -513.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
Avskrivning -215.000 -186.000 -185.000 -184.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -421.000 -455.000 -382.000 -313.000
Driftskostnader -1.153.000 -778.000 -811.000 -737.000 -651.000
Driftsresultat 176.000 516.000 452.000 496.000 547.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 380.000 327.000 355.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 341.000 348.000 378.000 401.000 431.000
Fast eiendom 3.376.000 3.513.000 3.558.000 3.084.000 3.252.000
Maskiner anlegg 219.000 218.000 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 86.000 104.000 122.000 118.000
Sum varige driftsmidler 3.763.000 3.817.000 3.662.000 3.206.000 3.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.104.000 4.165.000 4.040.000 3.606.000 3.801.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 322.000 407.000 305.000 299.000 377.000
Andre fordringer 13.000 12.000 12.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.762.000 1.406.000 1.016.000 1.114.000 508.000
Sum omløpsmidler 2.097.000 1.825.000 1.332.000 1.424.000 895.000
Sum eiendeler 6.201.000 5.990.000 5.372.000 5.030.000 4.696.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.530.000 2.150.000 1.823.000 1.467.000
Sum egenkapital 2.766.000 2.630.000 2.250.000 1.923.000 1.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 292.000 20.000 0 26.000
Betalbar skatt 34.000 106.000 103.000 111.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 39.000 85.000 89.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.232.000 2.922.000 2.915.000 2.908.000 2.898.000
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 3.360.000 3.123.000 3.108.000 3.129.000
Sum gjeld og egenkapital 6.202.000 5.990.000 5.373.000 5.031.000 4.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.339.000 -1.535.000 -1.791.000 -1.684.000 -2.234.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3
Soliditet 44.6 43.9 41.9 38.2 33.4
Resultatgrad 13.2 39.9 35.8 40.2 45.6
Rentedekningsgrad 137.0
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 8.6 8.4 9.9 11.7
Signatur
23.08.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex