Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Finans As
Juridisk navn:  Godvik Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 952 Nmbu Liaveien 15H Fax:
1432 Ås 1435 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 920530842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/23/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
82.49%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 615.000 337.000
Resultat: 1.000 1.000
Egenkapital: 31.000 31.000
Regnskap for  Godvik Finans As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 615.000 337.000
Driftskostnader -615.000 -337.000
Driftsresultat 1.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 1.000 1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 91.000 62.000
Sum eiendeler 91.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 615.000 337.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 615.000 337.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -531.000 -284.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -53.000
Driftskostnader -615.000 -337.000
Driftsresultat 1.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 91.000 62.000
Sum omløpsmidler 91.000 62.000
Sum eiendeler 91.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9
Soliditet 34.4 49.2
Resultatgrad 0.2 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 1
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex