Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Invest As
Juridisk navn:  Godvik Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Telthussmauet 2A Telthussmauet 2A Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922096899
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 55.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 34.000
Regnskap for  Godvik Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 55.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 34.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 55.000
Driftsinntekter 55.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -51.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 34.000
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000
Likviditetsgrad 1 6.7
Likviditetsgrad 2 6.7
Soliditet 8
Resultatgrad 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex