Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godvik Tekniske As
Juridisk navn:  Godvik Tekniske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Bergen Air Leirvikflaten 23 c/o Bergen Air Leirvikflaten 23 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919199547
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
38.89%
Egenkapital  
  
-6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -33.000 -54.000 -8.000
Egenkapital: 505.000 538.000 592.000
Regnskap for  Godvik Tekniske As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -34.000 -54.000 -8.000
Driftsresultat -34.000 -54.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 -54.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -33.000 -54.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 16.000 24.000
Sum omløpsmidler 497.000 523.000 592.000
Sum eiendeler 505.000 539.000 616.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -62.000 -8.000
Sum egenkapital 505.000 538.000 592.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 24.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 538.000 616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -46.000 -8.000
Driftskostnader -34.000 -54.000 -8.000
Driftsresultat -34.000 -54.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -33.000 -54.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 16.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 16.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 497.000 523.000 592.000
Sum omløpsmidler 497.000 523.000 592.000
Sum eiendeler 505.000 539.000 616.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -62.000 -8.000
Sum egenkapital 505.000 538.000 592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 24.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 538.000 616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 497.000 523.000 568.000
Likviditetsgrad 1 24.7
Likviditetsgrad 2 0 0 24.7
Soliditet 1 1 96.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -6.7 -1.3
Signatur
27.06.2017
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex